BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 6’ncı toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 6’ncı toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 6’ncı toplantısı 23 Mart 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 23 Mart 2020 - 13:48

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103’üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 15 basın mensubunun her birine 4.800,- Türk Lirası ve 75 basın mensubunun her birine de 6.000,- Türk Lirası  olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 522.000,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Kurumumuzdan borç para almış olan gazetecilerin talepleri halinde, borç tahsil işlemleri 3 ay süre ile ertelenmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde üç, Ordu ilinde bir, Sakarya ilinde bir Gazetenin iki dosyası olmak üzere muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde;

  • İstanbul ilinde bir Gazeteye 10, bir gazeteye 5;
  • Ordu ilinde bir Gazeteye 3;
  • Sakarya ilinde bir Gazeteye, iki ayrı dosya için 3 ve 5

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73’üncü maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazeteye ilişkin şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; muhatap Gazeteye 195 Sayılı Konunun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazeteye dair şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; şikayet başvurusunun Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul Kararında belirlenen sürenin dışında yapıldığı anlaşıldığından başvurunun süre yönünden reddine karar verilmiştir.

İstanbul ilinde iki, Zonguldak ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin resen gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde muhatap Gazetelerden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş