BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 7’nci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 7’nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 7’nci toplantısı 6 Nisan 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 6 Nisan 2020 - 12:29 / Son Güncelleme: 6 Nisan 2020 - 12:29

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103’üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 26 basın mensubuna 6.000,- Türk Lirası, 2 basın mensubuna da 9.600,- Türk Lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 175.200,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Bursa ilinde bir Gazetenin beş, Gaziantep ilinde üç ve İstanbul ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshalarına ilişkin dosyaların incelenmesi neticesinde, Gaziantep ilinde iki Gazeteye 3’er, bir Gazeteye ise 6 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Bursa ilinde bir Gazeteye ilişkin beş şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde, muhatap Gazeteye 195 Sayılı Konunun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazetede ve aynı Gazetenin internet haber sitesinde yayınlanan köşe yazısının resen gündeme alınması neticesinde, muhatap Gazeteden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş