BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 10. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 10. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı 10. toplantısı,25 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 25 Mayıs 2021 - 14:15 / Son Güncelleme: 25 Mayıs 2021 - 15:38

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 77 basın mensubuna 6.000 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 462.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Amasya ili Merzifon ilçesinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin asgari kadro şartını, Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları, teslim yükümlülüğü ve künye ve zorunlu bilgiler şartını ihlal etmesi sebebiyle gazetelere 3’er gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Kuruma yapılan şikayetler üzerine, Sakarya’da 1 gazetenin, muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan iki dosyasına, İstanbul’da ise 1 gazete hakkındaki bir dosyasına dair inceleme neticesinde;

Sakarya’da yayınlanan bir gazetenin 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre her bir dosyaya 3’er günden toplam 6 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesi ve ek göstergeden yararlandırılmaması müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş