BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 11. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 11. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı 11. toplantısı, 8 Haziran 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 8 Haziran 2021 - 17:06 / Son Güncelleme: 8 Haziran 2021 - 17:06

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 63 basın mensubuna 6.000 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 378.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin varisine ise 1.500 Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Balıkesir’de bir, Hatay’da bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi ve baskı şartını, İstanbul’da bir gazetenin aynı Yönetmeliğin künye ve zorunlu bilgiler şartını, Amasya’da iki gazetenin ise aynı Yönetmeliğin asgari kadro şartını ihlal etmesi nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • Balıkesir’de yayınlanan bir gazeteye 2 gün,
  • Hatay’da yayınlanan bir gazeteye 2 gün,
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazeteye 2 gün,
  • Amasya’da yayınlanan iki ayrı gazetenin her birine 3 gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da yayınlanan iki gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan 2 dosyanın incelenmesi neticesinde;

İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 5 gün süreyle ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İstanbul’da yayınlanan bir diğer gazetenin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede ise; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 2 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

Manisa ve Şanlıurfa illerinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz iki gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı, bu konuda alınan kararın muhatap gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere Manisa’da yayınlanan ‘Yeni Manisa’ gazetesinin isminin ‘Manisa Meydan’, Şanlıurfa’da yayınlanan ‘Damga’ gazetesinin isminin ‘Baraj’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş