BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 14. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 14. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu 2021 yılı 14. Toplantısı, 27 Temmuz 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 27 Temmuz 2021 - 17:28 / Son Güncelleme: 27 Temmuz 2021 - 17:29

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 106 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 2 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 655.200 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Batman ili Kozluk ilçesinde yayınlanan bir gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Kadro, Asgari Satış Fiyatı Komisyon Oranı, Defter Tutma, Aylık Beyanname, Künye ve Asgari Fiili Satış Adedi Şartını, Kırşehir’de yayınlanan bir gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Baskı Esasları Şartını ihlal etmesi sebebiyle bu gazetelere 3’er gün, Ordu’da yayınlanan bir gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Dizgi – Tertip ve Baskı Esasları Şartını ihlal etmesi sebebiyle 2 gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Tekirdağ, Balıkesir ve Zonguldak’ta birer gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan 3 dosyaya dair yapılan incelemeler neticesinde;

  • Tekirdağ İli Muratlı İlçesinde yayınlanan gazetenin 1 dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 5 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.
  • Balıkesir İli Burhaniye ilçesinde yayınlanan bir gazetenin muhtelif tarihlere ait şikâyet dosyalarına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.
  • Zonguldak’ta yayınlanan bir gazetenin 7-8 Haziran 2021 tarihlerine ait internet sitesine ilişkin resen gündeme alınan dosyanın incelenmesi neticesinde ise muhatap gazetenin 30 gün süreyle ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

İzmir ili Kiraz ilçesinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Küçük Menderes Doğuş gazetesinin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı, bu konuda alınan kararın muhatap gazeteye tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere isminin ‘Yeni Kiraz’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş