BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 15. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 15. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu 2021 yılı 15. Toplantısı, 10 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 10 Ağustos 2021 - 15:38

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 90 basın mensubuna 6.000 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 540.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Kırıkkale’de yayınlanan bir gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Asgari Kadro Şartını, Ordu’da yayınlanan bir gazetenin aynı Yönetmeliğin Teslim Yükümlülüğü Şartını ihlal etmesi sebebiyle muhatap gazetelere 3’er gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da iki, Zonguldak’ta bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan 5 dosyaya dair yapılan inceleme neticesinde;

  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 10 gün süreyle ek göstergeden yararlandırılmamasına, bir diğer gazetenin resen gündeme alınan dosyasının incelenmesi neticesinde, muhatap gazeteden savunma istenmesine karar verilmiştir.
  • Zonguldak’ta yayınlanan bir gazetenin muhtelif tarihlere ait iki ayrı şikâyet dosyalarına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına, resen gündeme alınan diğer bir dosyanın incelenmesi neticesinde, muhatap gazeteden savunma istenmesine karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

Antalya ili Elmalı ilçesinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Toros gazetesinin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı, bu konuda alınan kararın muhatap gazeteye tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere isminin ‘Elmalı’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş