BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 16. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 16. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu 2021 yılı 16. Toplantısı, 24 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 24 Ağustos 2021 - 14:26

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 95 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 3 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 598.800 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

  • Rize ili Çayeli ilçesinde yayınlanan bir gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Teslim Yükümlülüğü Şartını ihlal etmesi sebebiyle; 3 gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına,
  • Amasya ili Merzifon ilçesinde Yayınlanan bir gazetenin, bir diğer gazete hakkında Yayınlama Hakkının Sona Ermesi Gerektiğine Dair talebinin görüşülmesi neticesinde talebin reddine karar verilmiştir.      

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Bilecik, İstanbul ve Zonguldak’ta birer gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • Bilecik’te yayınlanan bir gazetenin 7 ve 9 Temmuz 2020 tarihli nüshaları ve internet sitesi hakkındaki şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede, şikâyete konu yayınların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına,
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin internet sitesinin, 11 Temmuz 2020 tarihli yayınına ilişkin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede, bir ara kararla bilgi ve belge istenmesine,
  • Zonguldak’ta yayınlanan bir gazetenin 25 Eylül 2020 tarihli nüshası ve internet sitesine ilişkin gündeme alınan dosyanın incelenmesi neticesinde muhatap gazetenin 7 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

Burdur ili Bucak ilçesinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz ‘Hedef’ gazetesinin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı üzerine bu konuda alınan kararın muhatap gazeteye tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere isminin ‘GazeteBu’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş