BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 17. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 17. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu 2021 yılı 17. Toplantısı, 7 Eylül 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 7 Eylül 2021 - 17:21

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 72 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 1 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 441.600 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

  • Kırıkkale’de yayınlanan bir gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Asgari Kadro Şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün, Kütahya’da yayınlanan bir gazetenin ise aynı Yönetmeliğin Dizgi-Tertip ve Baskı Esasları Şartını ihlal etmesi sebebiyle 2 gün süreyle gazetelere resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul, Zonguldak, Edirne ve Tunceli’de ise birer gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 7 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına,
  • Zonguldak’ta yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 5 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına,
  • Edirne’de yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirmede, muhatap gazeteden savunma istenilmesine,
  • Tunceli’de yayınlanan bir gazetenin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede, bir ara kararla bilgi ve belge istenmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş