BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 18. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 18. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu 2021 yılı 18. Toplantısı, 21 Eylül 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 21 Eylül 2021 - 15:32

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 113 basın mensubuna 6.000 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 678.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin varislerine ise 4.500 Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

  • Bursa’da yayınlanan bir gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Teslim Yükümlülüğü Şartını, Erzincan’da yayınlanan bir gazetenin Künye ve Zorunlu Bilgiler Şartını, Kütahya’da yayınlanan bir gazetenin Kadro Şartını, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasına denk gelen günlerde yayınlanmayan Gazetelerin ise Mevzuat Şartlarını ihlal etmesi sebebiyle muhatap Gazetelere 3’er gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna İtiraz Kararları

  • Balıkesir’de bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Kadro Şartını ihlaline dair hakkında alınan Genel Müdürlük Israr Kararına itirazıyla alakalı yapılan değerlendirme sonucunda, gazetenin öne sürdüğü gerekçeler yerinde görülmediğinden itirazın reddine karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da iki, Trabzon’da ise bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 7 gün süreyle ek göstergeden yararlandırılmamasına,
  • İstanbul’da yayınlanan bir diğer gazetenin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; şikâyete konu yayınların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına,
  • Trabzon’da yayınlanan bir gazetenin gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 1 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş