BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 19. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 19. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu 2021 yılı 19. Toplantısı, 5 Ekim 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 5 Ekim 2021 - 16:02

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 86 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 1 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 525.600 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

  • Konya’da yayınlanan bir, Kütahya’da yayınlanan iki gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Asgari Kadro Şartını, Kırşehir’de yayınlanan bir gazetenin Teslim Yükümlülüğü Şartını, İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin ise Künye ve Zorunlu Bilgiler Şartını ihlal etmesi sebebiyle muhatap Gazetelere 3’er gün; Karabük’te yayınlanan bir gazetenin Dizgi-Tertip ve Baskı Esasları Şartını ihlal etmesi sebebiyle muhatap Gazeteye 2 gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ve Bilecik’te bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin muhtelif tarihlere ait iki ayrı şikâyet dosyalarına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 7 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına, diğer bir dosyanın incelenmesi neticesinde Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.
  • Bilecik’te yayınlanan bir gazetenin gündeme alınan şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 5 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş