BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 20. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 20. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu 2021 yılı 20. Toplantısı, 26 Ekim 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 26 Ekim 2021 - 15:57 / Son Güncelleme: 26 Ekim 2021 - 16:11

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 115 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 5 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 738.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin varislerine ise 4.500 Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

  • İstanbul, Bitlis ve Osmaniye illerinde yayınlanan birer gazetenin, Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Asgari Kadro Şartını ihlal etmesi sebebiyle muhatap Gazetelere üçer günAğrı, Hatay ve Kütahya illerinde yayınlanan birer gazetenin Dizgi-Tertip ve Baskı Esasları Şartını ihlal etmesi sebebiyle muhatap Gazetelere ikişer gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Edirne, İstanbul, Tunceli ve Gaziantep’te birer gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • Edirne’de yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 5 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına,
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 4 gün süreyle ek göstergeden yararlandırılmamasına,
  • Tunceli’de yayınlanan bir gazetenin gündeme alınan şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 3 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına,
  • Gaziantep’te yayınlanan bir gazetenin gündeme alınan şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

Balıkesir ve Gaziantep illerinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 2 gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış oldukları isim değişikliği müracaatları, bu konuda alınan kararların muhatapları gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere Balıkesir’de yayınlanan ‘Susurluk Reis’ gazetesinin isminin ‘Velhasıl’ olarak değiştirilmesi ve Gaziantep’te yayınlanan ‘Gaziantep Hakimiyet’ gazetesinin isminin yine talebi doğrultusunda ‘BabaHaber27’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş