BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 22. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 22. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu 2021 yılı 22. Toplantısı, 23 Kasım 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 23 Kasım 2021 - 11:30

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 111 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 4 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 704.400 Türk lirası borç para yardımı, 2 kişiye ise 8.000 Türk lirası muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ve Iğdır’da yayınlanan birer gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Dizgi-Tertip ve Baskı Esasları Şartını; Balıkesir’de yayınlanan bir, Balıkesir’in Edremit ilçesinde yayınlanan bir, Bitlis’in Hizan ilçesinde yayınlanan bir, Şırnak’ın İdil ilçesinde bir, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir gazetenin ise aynı Yönetmeliğin Teslim Yükümlülüğü Şartını ihlal etmesi nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yayınlanan bir gazeteye 1 gün,

Iğdır’da yayınlanan bir gazeteye 3 gün,

Balıkesir’de yayınlanan bir gazeteye 1 gün,

 Balıkesir’in Edremit ilçesinde yayınlanan bir gazeteye 3 gün,

Bitlis’in Hizan ilçesinde yayınlanan bir gazeteye 1 gün,

Şırnak’ın İdil ilçesinde bir gazeteye 3 gün,

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir gazeteye 3 gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da iki gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • İstanbul’da yayınlanan iki gazetenin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına, karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş