BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 23. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 23. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu 2021 yılı 23. Toplantısı, 7 Aralık 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 7 Aralık 2021 - 15:49 / Son Güncelleme: 7 Aralık 2021 - 16:59

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 94 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 3 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 592.800 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Balıkesir’de bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Künye ve Zorunlu Bilgiler Şartını; Antalya, Balıkesir ve Şanlıurfa’da yayınlanan birer gazetenin aynı Yönetmeliğin Dizgi-Tertip ve Baskı Esasları Şartını; Artvin, Hatay, Ordu ve Rize’de yayınlanan birer gazetenin aynı Yönetmeliğin Teslim Yükümlülüğü Şartını; Zonguldak’ta bir gazetenin aynı Yönetmeliğin Asgari Kadro Şartını ihlal etmesi; Kırklareli’nde bir gazetenin ise sevk edilen resmi ilanı gününde yayımlamaması nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

 • Balıkesir’de yayınlanan iki ayrı gazeteye 1 ve 3 gün,
 • Antalya’da yayınlanan bir gazeteye 1 gün,
 • Şanlıurfa’da yayınlanan bir gazeteye 1 gün,
 • Artvin’de yayınlanan bir gazeteye 3 gün,
 • Hatay’da yayınlanan bir gazeteye 3 gün,
 • Ordu’da yayınlanan bir gazeteye 3 gün,
 • Rize’de yayınlanan bir gazeteye 3 gün,
 • Zonguldak’ta yayınlanan bir gazeteye 3 gün,
 • Kırklareli’nde yayınlanan bir gazeteye 7 gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da iki, Zonguldak’ta bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

 • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin muhtelif tarihlere ait beş ayrı şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre bir dosya için bir gün, iki ayrı dosya için ikişer gün, bir dosya için ise dört gün olmak üzere toplamda 9 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına, incelenen diğer bir dosya için ise herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına,
 • İstanbul’da ve Zonguldak’ta yayınlanan iki ayrı gazetenin resen gündeme alınan dosyalarına dair yapılan değerlendirme neticesinde, muhatap gazetelerden savunma istenmesine karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

Afyonkarahisar ve Tokat illerinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 2 gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış oldukları isim değişikliği müracaatları, bu konuda alınan kararların muhatapları gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere Afyonkarahisar’da yayınlanan ‘Hisar’ gazetesinin isminin ‘Afyon Şehir’ olarak değiştirilmesi ve Tokat’ta yayınlanan ‘Hürsöz’ gazetesinin isminin yine talebi doğrultusunda ‘Tokat Hürsöz’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş