BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 24. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 24. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu 2021 yılı 24. Toplantısı, 21 Aralık 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 21 Aralık 2021 - 15:00 / Son Güncelleme: 21 Aralık 2021 - 17:24

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 106 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 2 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 655.200 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Gümüşhane’de bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Teslim Yükümlülüğü Şartını; Antalya, Osmaniye ve Şırnak’ta yayınlanan birer gazetenin aynı Yönetmeliğin Dizgi-Tertip ve Baskı Esasları Şartını ihlal etmesi nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • Gümüşhane’de yayınlanan bir gazeteye 3 gün,
  • Antalya’da yayınlanan bir gazeteye 1 gün,
  • Osmaniye’de yayınlanan bir gazeteye 3 gün,
  • Şırnak’ta yayınlanan bir gazeteye 3 gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da iki, Zonguldak’ta bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • Aydın’da yayınlanan bir gazetenin muhtelif tarihlere ait üç ayrı şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre bir dosya için bir gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına, incelenen diğer iki ayrı dosya için ise herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına,
  • Zonguldak’ta yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan dosyalarına dair yapılan değerlendirme neticesinde, muhatap gazeteden savunma istenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna İtiraz Kararları

  • Kırklareli ve Sivas’ta yayınlanan iki ayrı gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Asgari Kadro Şartını ihlaline; İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin aynı Yönetmeliğin Yayınlama Hakkının Sona Ermesine dair haklarında alınan Genel Müdürlük Israr Kararına itirazlarıyla alakalı yapılan değerlendirme sonucunda, gazetelerin öne sürdüğü gerekçeler yerinde görülmediğinden itirazlarının reddine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş