BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 3. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 3. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2021 yılı 3. toplantısı 2 Şubat 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 2 Şubat 2021 - 15:25 / Son Güncelleme: 2 Şubat 2021 - 15:25

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 118 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 2 basın mensubuna 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 727.200 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin varislerine ise 1.500 Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Batman’da bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadro, beyanname ve künye şartını, Kocaeli’nde bir,  Muğla’da bir, Osmaniye’de bir, Şanlıurfa’da bir gazetenin ise aynı Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları şartını ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  1. Batman’da yayınlanan gazeteye 3 gün,
  2. Kocaeli’nde yayınlanan gazeteye 2 gün,
  3. Muğla’da yayınlanan gazeteye 1 gün,
  4. Osmaniye’de yayınlanan gazeteye 1 gün,
  5. Şanlıurfa’da yayınlanan gazeteye 2 günlük

resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ve Sakarya’da birer gazetenin gündeme alınan dosyalarının incelenmesi neticesinde;

  1. İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan dosyasının incelenmesi neticesinde muhatap gazetenin 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklamlarının 3 gün süreyle kesilmesine karar verilmiştir.
  2. Sakarya’da yayınlanan bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshalarına ilişkin yapılan değerlendirmede, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca toplam 11 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine, ayrıca bazı nüshalarda yer alan haber ve köşe yazıları ile ilgili devam eden hukuki süreç bulunduğu anlaşıldığından bu yayınlarla ilgili şikâyetin bekletici mesele yapılmasına ve yine bu dosya içinde yer alan muhtelif diğer haber ve köşe yazıları hakkında müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

Hatay ilinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı, bu konuda alınan kararın muhatap gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere ‘Hatay Zafer’ gazetesinin isminin ‘Hatay’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş