BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 5. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 5. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2021 yılı 5. toplantısı 9 Mart 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 9 Mart 2021 - 15:52 / Son Güncelleme: 9 Mart 2021 - 15:52

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 152 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 4 basın mensubuna 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 950.400 Türk lirası borç para yardımı, 1 kişiye ise 4.000 Türk lirası muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin varislerine ise 6.000 Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Kastamonu’da bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları şartını, Manisa’da bir gazetenin ise aynı Yönetmeliğinin asgari fiili satış adedi şartını, Van’da bir gazetenin ise aynı Yönetmeliğinin asgari kadro şartını ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • Kastamonu’da yayınlanan bir gazeteye 2 gün,
  • Manisa’da yayınlanan bir gazeteye 2 gün,
  • Van’da yayınlanan bir gazeteye 2 gün,

resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna İtiraz Kararları

  • Denizli’de üç ayrı gazetenin asgari fiili satış adedi şartını ihlaline, Tekirdağ’da bir gazetenin kadro ve beyanname şartını ihlaline dair hakkında alınan Genel Müdürlük Israr Kararına itirazıyla alakalı yapılan değerlendirme sonucunda, gazetelerin öne sürdüğü gerekçeler yerinde görülmediğinden gazetelerin itirazlarının reddine karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da üç, Tekirdağ’da bir, Hatay’da bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan 7 dosyanın incelenmesi neticesinde;

  • İstanbul’da ve Tekirdağ’da yayınlanan birer gazetenin şikâyet dosyalarına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu iki gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.
  • İstanbul’da yayınlanan diğer bir gazetenin ise iki ayrı şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre her bir dosya için 2 gün olmak üzere toplam 4 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesinin yanı sıra verilen ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.
  • İstanbul’da yayınlanan iki, Hatay’da yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan dosyalarının incelenmesi neticesinde, muhatap gazetelerden savunma istenmesine karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

İstanbul ilinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı, bu konuda alınan kararın muhatap gazeteye tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere ‘Gazete Damga’ gazetesinin isminin ‘Damga’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş