BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 6. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 6. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2021 yılı 6. toplantısı 23 Mart 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 23 Mart 2021 - 14:50 / Son Güncelleme: 24 Mart 2021 - 9:01

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 107 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 2 basın mensubuna 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 661.200 Türk lirası borç para yardımı, 1 kişiye ise 4.000 Türk lirası muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Adana’da bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları şartı ile künye ve zorunlu bilgiler şartını, Afyonkarahisar’da bir gazetenin ise aynı Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler şartını ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • Adana’da yayınlanan bir gazeteye 2 gün,
  • Afyonkarahisar’da yayınlanan bir gazeteye 3 gün,

resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da üç gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan 5 dosyanın incelenmesi neticesinde;

  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.
  • İstanbul’da yayınlanan diğer bir gazetenin ise iki şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede, dosyalardan birinin Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiş, diğer dosya için ise 2 gün süreyle ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.
  • İstanbul’da yayınlanan diğer bir gazetenin ise 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 5 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine, ayrıca resen gündeme alınan diğer bir dosyanın incelenmesi neticesinde, muhatap gazeteden savunma istenmesine karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

Antalya ve Bayburt illerinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz iki gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı, bu konuda alınan kararın muhatap gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere Antalya’da yayınlanan ‘Hilal’ gazetesinin isminin ‘Yüz Yüze’, Bayburt’ta yayınlanan ‘Bayburt Sıla’ gazetesinin isminin ‘Bayburt’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş