BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 7. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 7. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2021 yılı 7. toplantısı 6 Nisan 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 6 Nisan 2021 - 15:46 / Son Güncelleme: 6 Nisan 2021 - 16:08

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 82 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 1 basın mensubuna 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 501.600 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin varislerine ise 6.000 Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Adana ve Ordu’da birer gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları şartını ihlal etmeleri,     Denizli’de ise 3 gazetenin haklarında alınan Yönetim Kurulu kararına dair yeni bilgi ve belge sunması sonucunda daha önce alınan kararın yeniden değerlendirilmesi talebiyle başvuruda bulunmaları üzerine, muhatap gazetelere; 195 sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

Adana’da yayınlanan bir gazeteye 1 gün,

Ordu’da yayınlanan bir gazeteye 1 gün,

resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, Denizli’de yayınlanan 3 gazetenin haklarında daha önce alınan kararlarla ilgili itirazlarının kabulüne karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da üç, Hatay’da bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan 5 dosyanın incelenmesi neticesinde;

İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin iki şikayet dosyasına dair yapılan değerlendirmede, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre dosyalardan birine 2 gün diğerine 3 gün olmak üzere toplam 5 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin resen incelenen dosyasına dair yapılan değerlendirmede, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 7 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İstanbul’da yayınlanan bir diğer gazetenin resen incelenen dosyasına dair yapılan değerlendirmede, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 5 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.

Hatay ili Samandağ ilçesinde yayınlanan bir gazetenin resen incelenen dosyasına dair yapılan değerlendirmede, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 5 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş