BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 8. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 8. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2021 yılı 8. toplantısı 20 Nisan 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 20 Nisan 2021 - 17:19 / Son Güncelleme: 20 Nisan 2021 - 17:19

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 73 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 438.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Hatay ili İskenderun ilçesinde bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler şartını, Tekirdağ’da bir gazetenin Yönetmeliğin kadro ve beyanname şartını ihlal etmeleri nedeniyle muhatap gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 2’şer gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Balıkesir’de bir, İstanbul’da bir gazetenin, muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan 3 dosyanın incelenmesi neticesinde;

Balıkesir’de yayınlanan bir gazetenin iki şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre dosyalardan birine 5 gün diğerine 2 gün olmak üzere toplam 7 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede ise; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 3 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

Diyarbakır ili Çınar ilçesinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı, bu konuda alınan kararın muhatap gazeteye tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere “Çınar Şafak” gazetesinin ismini “Çınar Gündem” olarak değiştirmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş