BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 9. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı 9. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2021 yılı 9. toplantısı 4 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 4 Mayıs 2021 - 16:55 / Son Güncelleme: 25 Mayıs 2021 - 10:45

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 55 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 1 basın mensubuna 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 339.600 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Denizli’de bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler şartını ihlal etmesi sebebiyle 2 gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da 3 gazetenin, muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan 4 dosyasının incelenmesi neticesinde;

  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin 1 şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına,
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 5 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin şikayet dosyasına dair yapılan değerlendirme neticesinde konu hakkında muhatap gazeteden ve şikayetçiden bilgi ve belge istenilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna Yapılan İtirazlar

İstanbul’da bir gazetenin künye ve zorunlu bilgiler şartını ihlaline dair hakkında alınan Genel Müdürlük ısrar kararına itirazın değerlendirilmesi sonucunda muhatap gazetenin itirazının reddine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş