BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2021 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2021 yılı ilk toplantısı 5 Ocak 2021 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 5 Ocak 2021 - 15:33 / Son Güncelleme: 6 Ocak 2021 - 18:43

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 76 basın mensubuna (6.000 Türk lirası), faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 456. 000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin varislerine ise 3.000 Türk Lirası ölüm yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da üç gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde;

• İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklamlarının 3 gün süreyle kesilmesine karar verilmiştir.

• İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin üç şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca bir dosya için 2 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine, diğer iki dosya içinse öne sürülen hususların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

• İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin 1 Ocak 2021 tarihine ait nüshasına ilişkin resen gündeme alınan dosyanın incelenmesi neticesinde muhatap gazeteden savunma istenilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş