BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı 4. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı 4. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı 4. toplantısı 15 Şubat 2022 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 15 Şubat 2022 - 15:00

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 71 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 1 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 435.600 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Kırşehir ve Karabük’te yayınlanan birer gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Teslim Şartını; Ardahan’da yayınlanan bir gazetenin aynı Yönetmeliğin Dağıtım ve Satış ile Teslim Şartlarını; Ağrı, Karabük ve Manisa’da yayınlanan birer gazetenin ise aynı Yönetmeliğin Dizgi-Tertip ve Baskı Şartlarını ihlal etmesi nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; Karabük’te yayınlanan bir gazeteye 1 gün, Ardahan’da yayınlanan bir gazeteye 5 gün, diğer gazetelere ise 3’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Samsun, Trabzon ve İstanbul’da birer gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • Samsun ve İstanbul’da yayınlanan birer gazetenin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, bu gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına, 
  • Trabzon’da yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirme neticesinde, muhatap gazeteden savunma istenmesine karar verilmiştir.

İsim Değişikliği Kararları

İstanbul’da yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz ‘Şok’ gazetesinin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış olduğu isim değişikliği müracaatı üzerine bu konuda alınan kararın muhatap gazeteye tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere isminin ‘Gazete Yazıyor’ olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş