BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı 8. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı 8. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı 8. toplantısı 22 Mart 2022 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 22 Mart 2022 - 15:51

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 78 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 2 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 487.200 Türk lirası borç para yardımı, 1 kişiye ise 4.000 Türk lirası muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Amasya’da yayınlanan iki, Bingöl’de yayınlanan bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Teslim Şartlarını; Adana ve Ağrı’da yayınlanan bir gazetenin aynı Yönetmeliğin Dizgi-Tertip ve Baskı Şartını ihlal etmesi; Ağrıda yayınlanan bir diğer gazetenin ise Resmi İlanların Yayınlanması, İçerik, Kadro, Dizgi-Tertip ve Baskı, Defter Tutma ile Elektronik Ortamda Kadro Bildirim Zorunluluğu Şartlarını ihlal etmesi nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; Adana ve Ağrı’da yayınlanan iki ayrı gazeteye 5’er gün, diğer illerde yayınlanan gazetelere ise 3’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İzmir, Trabzon ve Tekirdağ’da birer gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • İzmir’de  yayınlanan bir gazetenin gündeme alınan iki ayrı şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına, 
  • Trabzon’da yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan iki ayrı şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre iki ayrı dosya için 7’şer gün olmak üzere toplamda 14 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına,
  • Tekirdağ’da yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirme neticesinde, muhatap gazeteden savunma istenmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş