BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2022 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2022 yılı ilk toplantısı 4 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 4 Ocak 2022 - 17:08 / Son Güncelleme: 4 Ocak 2022 - 17:08

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 82 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 6 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 549.600 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

Ordu’da yayınlanan üç ayrı gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Dizgi-Tertip ve Baskı Esasları Şartını; AğrıAnkara ve Karabük’te yayınlanan birer gazetenin aynı Yönetmeliğin Teslim Yükümlülüğü Şartını; Eskişehir’de yayınlanan bir gazetenin aynı Yönetmeliğin Künye ve Zorunlu Bilgiler Şartını; İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin aynı Yönetmeliğin Defter Tutma Şartını ihlal etmesi nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • Ordu’da yayınlanan üç ayrı gazeteden birine 3 gün, diğerlerine ise 1’er gün,
  • Ağrı’da yayınlanan bir gazeteye 3 gün,
  • Ankara’da yayınlanan bir gazeteye 3 gün,
  • Karabük’te yayınlanan bir gazeteye 3 gün,
  • Eskişehir’de yayınlanan bir gazeteye 1 gün,
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazeteye 5 gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde Sakarya ve Zonguldak’ta bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan şikâyet dosyalarına dair yapılan inceleme neticesinde;

  • Sakarya’da yayınlanan bir gazetenin muhtelif tarihlere ait üç ayrı şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede; 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre bir dosya için 3 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına, incelenen diğer iki ayrı dosya için ise herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına,
  • Zonguldak’ta yayınlanan bir gazetenin resen gündeme alınan dosyasına dair yapılan değerlendirmede; aynı yönetmeliğin 73. maddesine göre 7 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine ve ek göstergeden yararlandırılmamasına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş