Elli Yıl

Elli Yıl


Project Description

Yazarlıkta ilk yazıya imza atmak; fikirleri, hisleri, üslûbu ortaya koymak büyük bir cesa- ret işidir. Zira bu yol her zaman herkese aynı şekilde çıkmayabilir. Eskiler “marifet iltifata tâbidir.” demişler. İlerlemenin ve yükselmenin esas düsturlardan biri de budur. Eğer bu ihmal edilirse “müşterisiz her meta nasıl zayi olma- ya” mahkûm ise, ömrünü kalemle hizmete adayan, adını memleketin irfan tarihine yaz- dıran zekâ meşaleleri de birer birer sönmeye yüz tutar. Ama şu gerçeği de göz ardı etmemek lazımdır. Vatan ve millet, hiçbir emeği unut- maz, hiçbir emek zayi olmaz. Bazı emekler bir zaman için unutuşların pası altında kalsa da, bir gün aklı başında, vicdanı hür bir nesil gelir, o pası siler, cilalar ve parlatır. İşte, “Eğer mak- sud eserse mısra’-i berceste kâfidir.” mısraı tam da bu noktada karşımıza çıkıyor.

ISBN: 978-975-19-7077-0

YIL: 2019

SAYFA: 101

PDF: İndir

İkinci Dünya savaşının yaşandığı 1940’lı yıllarda en az elli yıldan beri Türk matbuat tarihinde imzalarıyla kendilerini tanıtan ak saçlı ve her biri kendi sahasında liyakatleri ile hürmet ve sevgi kazanan fikir ve kalem adamları adına Hakkı Tarık US tarafından bir jübile tertip edilir.

O tarihlerde Basın Birliği İstanbul Bölge Başkanı olan Hakkı Tarık US’un vefakâr hafızası, mürüvvet ve kadirşinaslık dolu ruhu ve çok kıymetli meslek gayretinin himmetiyle gerçekleşen bu büyük organizasyon; onun yıllarca kütüphaneden kütüphaneye dolaşarak, adresten adrese ve doğrudan doğruya yahut mektupla başvurarak uğraşıp didinmesi, üşenmeyen emek ve yorulmayan çalışmasının mahsulüdür.

Hakkı Tarık US’un şahsî gayret ve mesaisi ile yapılan jübile, memleket çapında derin bir alâka uyandırır. Birçok devlet ve ilim adamı, bu hâdiseye karşı samimî ve yakın bir ilgi duyar. Hakkı Tarık US, bu muhteşem jübileyi düzenleyerek yazarlık mesleğinin takdir edilmesi, kalem ve fikir erbabının da kıymetinin bilinmesi bakımından güzel bir çığır açar. Onun en büyük temennisi ise açılan bu çığırın devamının sağlanmasıdır.

Muharrirler jübilesinin gelecek nesiller tarafından daha iyi anlaşılması için Hakkı Tarık US, bunu “Elli Yıl” ismiyle bir albüm çalışması halinde kitaplaştırır. Birbirinden kıymetli bilgi, belge ve fotoğraflarla müzeyyen olan çalışma bugüne çok farklı mesajlar veriyor.

Bu büyük günü kutlayanlar arasında bulunamasak da en azından onların hatırasını yeniden bu kitap vesilesiyle hatırlamış olmaktan dolayı kendimi bahtiyar hissediyorum. Türk matbuat tarihine katılan, onunla yaşayan ve onu yaşatan üstadların manevi huzurunda duyduğum saygı ve heyecan çok samimi ve çok derindir. “Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş!” meşhur mısraı sanki bu muharrirler ve jübile tertip heyeti için söylenmiştir.

Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk dönemine denk gelen ve her iki devirde de kalem oynatmış olmaları bakımından ayrı bir kıymete sahip bulunan üstadları bizlerle buluşturan Hakkı Tarık US tarihe büyük bir not düşmüştür. Onun tarihe düştüğü notu güncellerken büyük bir kadirşinaslık numunesi gösteren üstadı tekrar saygıyla anıyor, eserin günümüz Türkçesine kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 70 küsur yıl evvel basılan bu kitabı yayınlayarak tarihimize, edebiyatımıza ve onların temsilcilerine sevgi ve muhabbetimizi göstermiş oluyoruz.
Marifetin iltifatla buluştuğu nice yıllara...

Muharrirler jübilesi kitaplaştırıldı.

author

Basın İlan Kurumu Yayınları