Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü

KOORDİNASYON VE İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 13, 14, 15 ve 16’ya göre,

Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü’nün Görev ve Yetkileri:

Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü, Müdürü’nün yetki ve sorumluluğunda, tahsis edilmiş personeliyle Kurumun koordinasyon faaliyetlerini düzenler ve yürütür.

Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü’nün Sorumlulukları Aşağıda Belirtilmiştir:

Koordinasyon Hizmetleri

Koordinasyon hizmetlerinin amacı, Kurum mevzuatında ve uygulamada ahenk ve birlik sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere yapılacak çalışmalar aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir.

a) Karar Organlarıyla İlgili Ön Çalışmalar: Genel Kurul ve Yönetim Kurulu çalışmaları için yapılması gerekli hazırlık faaliyetlerini kapsar. (Teklif tasarıları ile gerekçelerinin hazırlanması, durum raporları ile yıllık faaliyet raporlarına esas teşkil edebilecek bilgi ve dokümanların toplanıp incelenmesi, seçimlerle ilgili hazırlıklar ve benzerleri gibi.)

b) Yürütme ile İlgili Ön Çalışmalar: Kurumun idarî ve malî politikası ile bunların uygulanmasına ilişkin olarak, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük kararları doğrultusunda yapılacak faaliyetleri kapsar. (Gerekli bilgi ve dokümanların toplanması, inceleme ve araştırmalara göre değerlendirme yapılması ve konuya ilişkin tekliflerin hazırlanması gibi). Yukarda belirtilen çalışmalar esnasında veya resen, Kurum için faydalı olabilecek yeni önerilerin tespiti halinde, bunlar da Genel Müdürlüğe sunulur.

Koordinasyon ve İdare Müdür Vekili: Ali AKTAŞ


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: koord@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 41 04