Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü

Temel Fonksiyonu

Basın İlan Kurumu merkezindeki servisler, şube müdürlükleri ve yan kuruluşların görevlerini; dijital ortamda, yüksek güvenlik standartları içerisinde, 7/24 aktif olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Bilgi alışverişinin en üst seviyede tutulabilmesi için ilgili sistemlerin geliştirme, bakım, yedekleme ve güvenlik çalışmalarını gerçekleştirir.

Görev ve Sorumlulukları

Müdürlük, sorumlu olduğu yazılım ve donanımların geliştirme, iyileştirme, yedekleme ve bakım çalışmalarını yürütür. Bu kapsamda;

  • Kurumsal Kaynak Planlama  (ERP) Sistemi, Kurumsal Raporlama ve Elektronik Belge Yönetim Sistem’lerinin (EBYS) çalışabilmesini sağlar, tespit edilen sorunları giderir, kendisine iletilen talep ve önerileri değerlendirerek işleme alır, sonuçlandırır.
  • Merkez, şube müdürlükleri ve yan kuruluşlarında bilgisayarlar içerisinde depolanan verilerin, güvenlik tedbirleriyle ilgili kişilere aktarılmasını sağlar.
  • Kurumun menfaatleri doğrultusunda yeni bilgisayar programları yazar veya mevcut programları geliştirir. Gerektiğinde talepler doğrultusunda bilgisayar programı yaptırır.
  • Kuruma yeni alınacak olan bilgisayar, bilgisayar donanımları ve ağ cihazlarının kurulumunu gerçekleştirir. Mevcut cihazların bakım ve onarımını yapar.
  • Konusu ile ilgili tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, Kurumun sistem ve yazılımlarını güncel tutar.
  • Bilgisayar ortamında bulunan Kurum ve personeline ait tüm bilgi, veri, belgelerin korunmasına yönelik güvenlik ve yedekleme önlemlerini alır, felaket senaryoları için sistemleri hazır hale getirir.
  • Bünyesine bağlı personeli ilgili eğitim ve seminerlere katılmaya teşvik eder, personelin bilgi birikiminin artmasına imkan sağlar.

Müdürlük, aynı zamanda kendisine iletilen talepleri raporlar ve bu raporları istenildiği zaman ilgili birimlere sunar.