İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Temel Fonksiyonu

Basın İlan Kurumu’nun insan kaynakları ile ücret bordroları ve eğitim, araştırma, yayın ve dokümantasyon faaliyetlerini düzenler, yürütür.

Görev ve Sorumlulukları

İnsan kaynaklarıyla ilgili işler, Kuruma düşen ödevlerin yerine getirilmesi için gerekli personel ihtiyacının tespiti ve kadroların hazırlanması ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği hükümlerine göre imtihan, atama, nakil, terfi, takdir, disiplin ve sair özlük işlemlerini kapsar. Bu kapsamda;

 • İnsan Kaynakları ile ilgili Genel Kurul ve Yönetim Kurulu çalışmalarının hazırlıkları,
 • Kurumun İnsan Kaynakları ile ilgili politikalarının alınan kararlar doğrultusunda uygulanması,
 • İlgili ünitelerle eşgüdüm halinde Kuruma düşen ödevlerin yerine getirilmesi için gerekli personel ihtiyacının tespit edilmesi ve yıllık kadroların hazırlanması,
 • Basın İlan Kurumu Yönetmeliği hükümlerine göre imtihan, atama, nakil, terfi, takdir, disiplin ve sair özlük işlemlerinin yürütülmesi,
 • İşe alınan personelin adaptasyon sürecini kısa sürede atlatması için gerekli oryantasyon eğitimlerinin verilmesi,
 • Personelin her biri için özlük dosyası açılması ve gizli olarak muhafaza edilmesi,
 • Personelin mesaiye devam durumunun aylık ve yıllık olarak Genel Müdürlüğe raporlanması,
 • Personelin konut tahsis işlemlerinin yürütülmesi,
 • Personele vadesi iki yılı geçmemek üzere borç para verilmesi,
 • İnsan kaynakları hizmetlerine yönelik gerektiğinde kurslar açılıp konferansların ve seminerlerin düzenlemesi faaliyetlerini sağlar.

Ücret bordroları ile ilgili işler, Kurum personeli ile Genel Kurul üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler ve Gazete Kontrol Kurulu üyelerine ait ücret bordrolarının düzenlenmesini kapsar: Bu kapsamda;

 • İlgili Genel Kurul kararları ve diğer mevzuat esas alınarak Kurum personelinin maaş, ikramiye, fazla mesai ve diğer sosyal yardımlara ait ücret bordrolarının hazırlanması ve Muhasebe Müdürlüğü ile iş birliği halinde ödemelerinin yapılmasının sağlanması,
 • Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler ve Gazete Kontrol Kurulu üyelerine ait ücret bordrolarının ilgili Genel Kurul Kararı ve diğer mevzuat esas alınarak hazırlanması ve Muhasebe Müdürlüğü ile iş birliği halinde ödemelerinin yapılmasının sağlanması,
 • Personele ait icra, nafaka, borç verme fonu ve diğer özel kesintilerin takibi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre “Otomatik Katılım Sistemi” kapsamındaki personelin bireysel emeklilik katkı paylarının hesaplanması ve Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği halinde bu payların emeklilik şirketine aktarılmasına yönelik çalışmalar yer almaktadır.

Eğitim, araştırma, yayın ve dokümantasyon hizmetleri ile ilgili işler, Basın İlan Kurumu Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum personeli, Valiliklerin il basın ve halkla ilişkiler personeli, basın mensupları ve gazete kontrol kurulu üyelerine verilecek eğitimler ile basının sorunlarına ışık tutmak ve basının gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, araştırma ve uygulama fonksiyonlarıyla ilgili iş ve işlemler ile Kurumun kısa, orta ve uzun vadede uygulayacağı politikalar belirlenerek bu politikalar doğrultusunda yapılması gerekli proje araştırma ve geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu kapsamda;

 • Kurumun Tahsis Bilançosu içerisinde, eğitim hizmetleri için tahsis edilen meblağ göz önünde bulundurularak, Kurumun yıllık eğitim programlarının hazırlanması,
 • Hazırlanacak yıllık eğitim programları kapsamında ilgili diğer birim ve ünitelerle eşgüdüm halinde eğitimlerin kapsam, ilke, hedef, süre, yer ve yaklaşık maliyeti ile eğiticilerin belirlenmesi,
 • İlgili ünitelerle eşgüdüm halinde katılımcı listelerin belirlenmesi ve organize edilmesi,
 • Eğitim programlarını hedef kitleye duyurmak ve program akışları ile davetiyelerin hazırlanması,
 • Her eğitim sonunda, ilgili ünitelerle eşgüdüm halinde rapor hazırlanması ve bu raporun Genel Müdürlüğe sunulması,
 • Kurumun araştırma, yayın ve dokümantasyon hizmetleri ilgili ve ünitelerle eşgüdüm halinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yer almaktadır.