Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü

Temel Fonksiyonu

Basın İlan Kurumu’nun koordinasyon ve idare hizmetleri ile sosyal faaliyetlerini düzenler, yürütür.

Görev ve Sorumlulukları

Müdürlük, koordinasyon hizmetiyle, Kurum mevzuatında ve uygulamalarda eşgüdümü sağlar. Bu kapsamda;

  • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu çalışmalarının hazırlıkları,
  • Kurumun idari ve mali politikalarının alınan kararlar doğrultusunda uygulanması,
  • Servisler, şubeler ve yan kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması yer almaktadır.
  • İdare hizmetiyle, kuruma düşen görevlerin yerine getirilebilmesi için planlama ve teşkilatlandırma çalışmaları ile uygulama faaliyetlerini yürütür.

Bu kapsamda;

  • Gelen-giden evrakın kabulü, kayıt ve teslim, dağıtımı ile arşiv işlerinin yapılması,
  • Kurum hizmetlerinin yürütülmesi için gereken her türlü araç ve gereçlerin tedarik edilmesi,
  • Merkez ve şubelerdeki çalışma ortamlarının belirlenmesi; malzemelerin bakım, onarım ve temizliği ile hizmetin aksamadan sağlanması bulunmaktadır.

Kurumun resmi ilan ve reklam yayınına aracılık görevinin dışındaki sosyal faaliyetlerini organize etmek. Bu kapsamda;

  • Gazete ve dergiler ile basın dernek ve sendikalarına beş yıla kadar kredi açılması,
  • Basında fikir ve beden işçisi olarak çalışanlara vadesi iki yılı geçmemek üzere borç para verilmesi,
  • Yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerinin ihtiyaç sahibi ailelerine maddi yardımda bulunulmasına yönelik çalışmalar yer almaktadır.