Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Temel Fonksiyonu

Basın İlan Kurumu’nun iletişim stratejisini belirler; mevkuteler ve paydaşlarla ilişkilerini sağlar, programlar ve yürütür.

Görev ve Sorumlulukları

Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Müdürü’nün yetki ve sorumluluğunda, tahsis personeliyle kurumsal iletişim ile ilgili görevleri ifa eder. Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkiler stratejisini belirler, programlar ve yürütür. Bu kapsamda;

  • Kurumsal kimlik oluşturma, tanıtım ve reklam iletişimine yönelik faaliyet ve çalışmaları yürütmek,
  • Kurum adına düzenlenecek her türlü organizasyon iletişimini takip etmek,
  • Planlanan iletişim projelerinin yürütülmesini ve takibini sağlamak,
  • Kurumun tanıtım ve reklam çalışmalarının içeriğini oluşturmak, kontrolünü gerçekleştirmek ve takibini yapmak,
  • Kurum ile ilgili sosyal sorumluluk proje ve sponsorlukları izlemek, görevleri arasında yer almaktadır.