Özel Kalem Müdürlüğü

Temel Fonksiyonu
Genel Müdürlük makamının yazışma, arşiv, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama gibi mutat işlerini yerine getirir.

Görev ve Sorumlulukları
Genel Müdüre bağlı olarak çalışan Müdürlük;
Genel Müdürün resmi ve özel yazışmalarını yürütür.
Makama gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt ve ilgili birimlere gönderilmesi, dosyalanması ve arşivlenmesi ile Genel Müdürün imzalaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlar.
Her türlü protokol, davet ve ziyaret ile ilgili işleri düzenler, yürütür ve diğer kuruluşlar ile koordine eder.
Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.