Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Temel Fonksiyonu

Basın İlan Kurumu’nun mahalli teşkilatları olan şube müdürlükleri, bulundukları şehirlerde resmi ilan ve reklamların mevkutelerde yayınlanmasına aracı olur.

Görev ve Sorumlulukları

Şube müdürlüğü, resmi ilan ve reklamlar ile hususi ilan ve reklamların usulüne göre yayınlanması, kontenjan ve dağıtım tabloları ile faturaların çıkarılması, fatura bedellerinin tahsili ve basın alacaklarının ödenmesi hizmetlerini yürütür.

Merkezi muhasebe hizmetinin yönetilmesine yardımcı olmak amacıyla tahsilat, ödeme, icra ve temlik işlemlerini şube bünyesinde gerçekleştirir.

Şube müdürlükleri, Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri de yerine getirir.