Kurumun Görevleri

Basın İlan Kurumu, resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etmektedir. Gazete ve dergileri, dönemsel veya şikâyete bağlı olarak mevzuat ve Basın Ahlak Esasları kapsamında denetlemektedir.

Kurumumuz, gazete ve dergiler ile basın dernek ve sendikalarına beş yıla kadar kredi açmakta; basında fikir ve beden işçisi olarak çalışanlara vadesi iki yılı geçmemek üzere borç para vermektedir. Ayrıca Kurumumuz, yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerinin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımda bulunmaktadır.