Basın İlan Kurumu, basın derneklerine yardımda bulunacak

Basın İlan Kurumu, basın derneklerine yardımda bulunacak

Basın İlan Kurumu, Türkiye genelindeki basın derneklerine il müdürlükleri aracılığıyla yardımda bulunacak. Yardımlardan şube müdürlüğü bulunmayan illerdeki dernekler de faydalanabilecek.

Eklenme: 28 Şubat 2020 - 09:00 / Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 - 9:00

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 107’nci madde hükümleri dairesinde basın derneklerine yapılacak yardımlardan faydalanmak için basın dernekleri tarafından örneği EK-1’de verilen dilekçe ile 31 Mart 2020 tarihine kadar Şube Müdürlüklerimize başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesinin ekinde yer alması zorunlu olan belgeler ve bu belgelere ilişkin açıklamalar aşağıdadır:

a. Üye Listesi; yardım talep eden gazeteci derneğinin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bulunduğu ilde ikamet eden basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyelerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, basın kartı numarası ve ikamet bilgilerini içermelidir.

b. Üye Listesi; üye kayıt defteri ile mutabakatı sağlanmak suretiyle yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerdeki İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

c. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğüne onaylatılan Üye Listesi; listede isimleri bulunan şahısların 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeler olduklarını tevsik ettirmek maksadıyla bu defa yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerden sorumlu olan T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğüne onaylatılmış olmalıdır.

d. Derneğin; imza sirküleri fotokopisi veya derneği temsile yetkili yöneticilerinin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararının fotokopisi

e. Dernek adına açılmış banka hesabına ilişkin IBAN bilgileri bulunmalıdır.

Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri EK-2’de verilen liste mucibi bulundukları ve sorumlu oldukları illerdeki (bütün ilçeler dahil) gazeteci derneklerinin yardım başvurularını kabul edecektir. Dolayısıyla illerdeki gazeteci derneklerinin bu listede belirtilen Şube Müdürlüklerimiz ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin yardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti sürecinde, Basın İlan Kurumu lüzumu görülen hallerde gazeteci derneklerinden ek bilgi ve belge talep edebilecektir.

Ekler;

EK – 1

Örnek Dilekçe >> TIKLAYIN>>>

EK – 2

Basın Derneklerine Yapılacak Yardımlar ile Alakalı BİK Şube Müdürlüklerinin Gerekli Duyuru ve Başvurulardan Sorumlu Olduğu İller (27 Şubat 2020)
Şube Adı Sorumlu Olduğu İller
1. Adana Şube Müdürlüğü Adana – Osmaniye
2. Ankara Şube Müdürlüğü Ankara – Kırıkkale – Kırşehir – Bolu – Düzce – Zonguldak – Bartın – Karabük – Kastamonu – Çankırı
3. Antalya Şube Müdürlüğü Antalya – Isparta
4. Aydın Şube Müdürlüğü Aydın
5. Balıkesir Şube Müdürlüğü Balıkesir – Çanakkale
6. Bursa Şube Müdürlüğü Bursa – Yalova
7. Denizli Şube Müdürlüğü Denizli – Burdur
8. Diyarbakır Şube Müdürlüğü Diyarbakır – Bingöl – Batman – Bitlis – Siirt – Mardin – Şırnak
9. Erzurum Şube Müdürlüğü Erzurum – Ardahan – Bayburt – Kars
10. Eskişehir Şube Müdürlüğü Eskişehir – Kütahya
11. Gaziantep Şube Müdürlüğü Gaziantep – Kilis
12. Hatay Şube Müdürlüğü Hatay
13. İstanbul Şube Müdürlüğü İstanbul – Edirne – Kırklareli
14. İzmir Şube Müdürlüğü İzmir
15. Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Kahramanmaraş – Adıyaman
16. Kayseri Şube Müdürlüğü Kayseri – Nevşehir – Niğde – Sivas – Erzincan
17. Kocaeli Şube Müdürlüğü Kocaeli
18. Konya Şube Müdürlüğü Konya – Aksaray – Karaman – Afyonkarahisar
19. Malatya Şube Müdürlüğü Malatya – Elazığ – Tunceli
20. Manisa Şube Müdürlüğü Manisa – Uşak
21. Mersin Şube Müdürlüğü Mersin
22. Muğla Şube Müdürlüğü Muğla
23. Sakarya Şube Müdürlüğü Sakarya – Bilecik
24. Samsun Şube Müdürlüğü Samsun – Sinop – Tokat – Amasya – Çorum – Yozgat – Ordu – Giresun
25. Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Şanlıurfa
26. Tekirdağ Şube Müdürlüğü Tekirdağ
27. Trabzon Şube Müdürlüğü Trabzon – Artvin – Gümüşhane – Rize
28. Van Şube Müdürlüğü Van – Ağrı – Iğdır – Hakkari – Muş

Not: Basın dernekleri yardım başvurularını yukarıda belirtilen Şube Müdürlüklerimiz dışında, üye listelerinin onay işlemi gerçekleştiren T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğünün bulunduğu ildeki Şube Müdürlüklerimize de yapabilirler.

Bu gönderiyi paylaş