Şube Müdürlükleri

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 61–85‘e göre;

Kurum Şubelerinin Görev ve Yetkileri:

Kurum şubelerinin ana ödevi, resmi ilan ve reklamların yayınına aracı olmaktır.

Kurum Şubelerinin Sorumlulukları Aşağıda Belirtilmiştir:

Her şube müdürlüğü, Müdürü’nün yetki ve sorumluluğunda kendisine tahsis edilen personeliyle resmi ilan ve reklamlar ile hususi ilan ve reklamların usulüne göre yayınlanması, matlup varakaları ile faturaların çıkarılması, fatura bedellerinin tahsili ve mevkute alacaklarının ödenmesi gibi hizmetlerle bunları tamamlayıcı nitelikteki sair hizmetleri düzenler ve yürütür. Ayrıca, bu talimatın 36. maddesinde öngörüldüğü üzere, mevzuata aykırı olarak yayınlandığı tespit edilen resmi ilan ve reklamları vaktinde ve yazılı olarak bildirir.