Muhasebe Müdürlüğü

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Temel Fonksiyonu

Basın İlan Kurumu’nda gerçekleştirilen muhasebe/finans işlemlerinin; vergi mevzuatı, Basın İlan Kurumu mevzuatı ile diğer mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi ve kontrolünün sağlanması işlemlerini yürütür.

Görev ve Sorumlulukları

Müdürlük, Genel Müdürlüğe ait harcama ve ödemelerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütür. Aynı zamanda diğer birimlere ait harcama ve tahsilatların, kurumun ödemeler dengesinin bozulmaması açısından kontrolünü sağlar.

Tahsilat dengesinin korunması açısından kanuni müşterilerimizden olan alacaklarımızın tahsili için gerekli çalışmaları yürütür.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, tutulması zorunlu resmi defterlerle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar.

Vergi Daireleri nezdinde düzenlenmesi gereken beyanname ve bildirimleri düzenler.

Kurumun vadeli ve vadesiz banka işlemlerini yürütür.

Her yıl Kurumun gelir-gider bütçelerini objektif ölçütlere göre hazırlar ve bütçe-fiili karşılaştırmalarını yapar.

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Bilanço, Gelir Tablosu ve net kâr üzerinden Tahsis Bilançosu tasarısını oluşturur. Kurumun mali işlemlerinin daha ayrıntılı incelenebilmesi açısından yardımcı mali tabloların düzenlenmesi işlemlerini yürütür.

Muhasebe Müdürü: Erol KARADAĞ


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: genelmuh@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 40 51