Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

Kalite Politikası

 • Kalite yönetiminin tüm gereksinimlerine uyarak çalışmalarımızı; sürdürebilirlik, sürekli iyileştirme ve tüm paydaşlara katkı prensibi çerçevesinde yürütmeyi,
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde uygulanabilir kanun ve mevzuat ile belirlenmiş paydaş haklarına saygılı olmayı,
 • Yenilikçi yöntemler kullanarak, etkin denetim ve hizmet anlayışımız ile ilan ve reklam dağıtım faaliyetlerinin tarafsızlığını ve kalitesini sürekli yüksek tutmayı ve bu konuda sektöre yön vermek için çalışmayı,
 • Milletimiz adına sahiplenmiş olduğumuz varlıklarımızı, gelişen teknolojiyi kullanarak takip etmek, korumak ve kalitesini yükseltmek amacıyla gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
 • Kurumsal birikimimiz, değişimci ve gelişimci anlayışımız ile milletimizin ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı ve saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

Kalite politikası olarak benimsiyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikası
Basın İlan Kurumu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda;

 • Çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin ve vatandaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
 • Çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin ve vatandaşların bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurumun güvenilirliğini ve itibarını korumayı,
 • Bilgi güvenliği politikasını uygulamayı, kontrolünü yapmayı ve ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Uygulanabilir mevzuat ile uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • İş/hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği Kurulu’nun kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı,

Bilgi Güvenliği politikası olarak benimsiyoruz.