Bilgi Edinme Başvurusu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki başvurularınız ile talep, şikâyet ve önerileriniz için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sistemi aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

CİMER aracılığıyla elektronik başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun