Kurumsal İletişim Müdürlüğü

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 9.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 15’e göre,

Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Müdürünün yetki ve sorumluluğunda, Kurumun iletişim stratejisini belirler, süreli yayınlar ve diğer paydaşlarıyla ilişkilerini yürütür, kamusal görünürlüğünün doğru ve etkili şekilde olmasını planlar. Bu bağlamda özellikle kurum içi ve dışı kurum kültürü ve imajı oluşturmak amacıyla gerekli çalışmaları yürütür.

Kurumsal İletişim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal aidiyet çalışmalarını yürütmek,

b) Kamuoyuna duyurulacak haber, bildiri, demeç ve kararların hazırlanarak medyaya ulaştırılmasını ve yayımlanmasını sağlamak,

c) Kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile tüm dijital varlıklarını yönetmek, bu mecralara yönelik içerikler hazırlamak ve bu içeriklerin yayımını gerçekleştirmek,

ç) Medyada, Kurumu ve yetkililerini konu edinen içeriklerin takibini yaparak tespit etmek, bunlar arasından seçilenlerin arşivini oluşturmak, gerekli durumlarda düzeltme ve cevap hakkına ilişkin içerikleri hazırlamak,

d) Kurumun, birimler, şubeler ve paydaşlar arasında gerçekleşen işlemlerinde Müdürlük alanına giren konuların takibini gerçekleştirmek ve süreçleri yönetmek,

e) Medya yayınlarına yönelik bilgi notları hazırlamak ve Makama sunmak,

f) Genel kurul, yönetim kurulu, toplantı, seminer, eğitim ve diğer kurumsal organizasyonları takip etmek, ilgili içerikleri hazırlamak, kurumsal kimlik öğelerine uygun tasarımlar hazırlamak, kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, bilgi ve belgeleri arşivlemek,

g) Kurumun yürüttüğü faaliyetlere ilişkin tanıtım materyallerini hazırlamak, gerekli durumlarda video ve fotoğraf çekimi gerçekleştirmek, üretilen içerikleri kurumsal iletişim kanallarında değerlendirmek,

ğ) Önemli günlere yönelik olarak, Kurumun iletişim stratejisini planlamak ve yürütmek,

h) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla ulaşan başvurular ile kurumun iletişim hesaplarından gelen soru, görüş ve önerileri değerlendirmek, cevaplandırılmasını sağlamak,

ı) Basın İlan Kurumu Yayınları tarafından çıkarılacak eserleri hazırlamak,

i) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görev ve işleri yerine getirmek.

Kurumsal İletişim Müdürü: Oğuz AKÇAKOCA


 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: iletisim@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 40 25