Hakkımızda

Basın İlan Kurumu 1961 yılında, 195 sayılı Kanun ile kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz bir idaredir. Resmi ilanların adil bir şekilde gazetelere dağıtılması amacıyla kurulan Basın İlan Kurumu, bugüne kadar fikir ve içerik farkı gözetmeksizin yürüttüğü aracılık hizmetini başarıyla sürdürmüştür.

Kurumun teşkilat yapısı, “Basın”, “Hükümet” ve “Tarafsızlar” olmak üzere üç grupta toplam 42 üyesi bulunan Genel Kurul; her gruptan eşit temsille oluşan Denetçiler ve Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlük ve Şubelerden oluşmaktadır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.

Kuruluşunda İstanbul, Ankara, İzmir şubeleri aracılığıyla hizmet vermeye başlayan Kurum, çeşitli tarihlerde alınan Genel Kurul kararlarıyla ülke genelinde 81 ildeki şubeleri marifetiyle, resmi ilan ve reklamlara aracılık etmektedir.

Kurum, Türkiye genelinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan 947 gazeteyi resmi ilan yayınlama hakkının devamı bakımından düzenli olarak denetlemektedir.

Resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan; özellikle yerel gazeteler için hayati öneme sahip kamu desteği, 2002’de 53,5 milyon Türk lirası iken 2022 yılı sonu itibariyle 955 milyon Türk lirasını bulmuştur.

Kurum, gazeteleri dijital ortamda denetleyebilmek için oluşturduğu sistemle aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dijital gazete arşivine de  sahiptir.

Kurumun önemli görevlerinden biri de Basın Ahlak Esasları kapsamında şikayete bağlı ve/veya resen inceleme yaparak, ihlalin sabit olduğu hallerde resmi ilan kesilmesi yoluyla gazetelere yaptırım uygulayabilmesidir. Bu konuda tek yetkili olan Kurum, evrensel etik ve hukuk kuralları çerçevesinde çok sayıda kişi, kurum ve kuruluşun mağduriyetini giderirken; diğer yandan da haklarında suçlamalarda bulunulan gazete ve gazetecilerin haklılıklarını ortaya koymalarını sağlamıştır.

Çeşitli sosyal ve ekonomik görevler de üstlenen Kurum, gazete işletmelerine kredi, basın derneklerine nakdi yardım ve basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlara faizsiz borç vermeyi sürdürmektedir.

Kurum, basın mesleğinde fikren veya bedenen en az on yıl çalışmış olup da halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda olanlara muhtaçlık yardımı, bu basın mensuplarından hayatını kaybedenlerin muhtaç durumdaki ailelerine ise ölüm yardımı yapmaktadır.

Kurum ayrıca, Lozan Barış Antlaşması kapsamında ülkemizde azınlık statüsünde sayılan Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerince çıkarılan gazetelere de maddi desteğini sürdürmektedir.

Kurum, resmi ilanların daha fazla kişiye ulaşması için ilan portalı www.ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulmasını sağlamaktadır. Bu amaçla ilan portalının sosyal medya hesapları da kullanılmaktadır. Ayrıca Kurum, gazetelerde yayınlanan resmi ilanların bu gazetelerin kendi internet haber sitelerinde de yayınlanmasını zorunlu kılarak, ilanların mümkün olduğunca daha fazla kitleye ulaşmasını sağlamaktadır.