Hakkımızda

Resmi ilan ve reklamların süreli yayınlara fikir ve içtihat farkı gözetilmeksizin dağıtımının sağlanması amacıyla 9 Ocak 1961 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 195 sayılı Kanunla kurulan Basın İlan Kurumu, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir idaredir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden itibaren uygulamaya konulan ilan ve reklam yayımı, Cumhuriyet dönemindeki çeşitli uygulamaların ardından Basın İlan Kurumunun kurulması ile sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur. Kurum, bağımsız ve çok sesli basının teminatı konumuna gelmiş ve kamu idarelerinin faaliyetleri şeffaflık prensibi çerçevesinde kamuoyuna duyurulmaya başlanmıştır.

Kurumun yapısal bileşenleri “Basın”, “Hükümet” ve “Tarafsızlar” gruplarından oluşan 42 kişilik Genel Kurul; her gruptan eşit temsilciyle meydana gelen Denetçiler ve Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlük ve Şubelerdir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

İstanbul, Ankara, İzmir şubelerinde hizmet vererek görevine başlayan Kurum, günümüzde Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde güçlü örgütlenmesi ile resmi ilan ve/veya reklam yayımlama hakkı bulunan gazete, internet haber sitesi ve dergileri söz konusu hakkın devamı yönünden düzenli olarak fiziki ve dijital ortamda denetlemektedir.

Gazeteci meslek örgütleri ile yayın kuruluşlarının birlikte oluşturdukları Basın Ahlak Esasları, Kurumun denetim mekanizmasının bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede bir şikâyete dayalı olarak ve/veya resen inceleme yapan Kurum, basın kuruluşlarınca basın ahlak esaslarına dair hükümlerin ihlal edildiğini belirlemesi halinde müeyyide uygulamak durumundadır. Kurum, evrensel etik ve hukuk çerçevesinde görevini ifa ederken bir yandan şikâyetçi olan kişi, kurum ve kuruluşların mağduriyetini gidermek diğer yandan ise haklarında şikâyet olan basın temsilcileri ve kuruluşlarına haklılıklarını ifade etme fırsatı sunmaktadır.

Paydaşı olan Türk basın dünyasının yayımladığı resmi ilan ve reklamlar karşılığında içerik ve finansal bağımsızlığının en büyük destekçisi olan Basın İlan Kurumu, söz konusu desteğinin dışında gazete işletmelerine kredi, basın derneklerine nakdi yardım ve basında görevli çalışanlara faizsiz borç para da vermektedir. Basında en az on yıl görev yapmış olup hâlihazırda çalışamaz durumda olanlar ile aynı süre zarfınca görev yapmış ve hayatını kaybetmiş basın çalışanlarının ailelerine de parasal destek sunulmaktadır.

Kurum, Lozan Barış Anlaşması uyarınca azınlık statüsüne sahip Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerine mensup vatandaşlarımız tarafından çıkarılan gazetelere de maddi destek verebilmektedir.

Basın İlan Kurumu, internet sitesi www.bik.gov.tr ve Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve Linkedin’den oluşan sosyal medya hesaplarında varlık bulurken, resmi ilan ve reklamların daha büyük bir kitleye ulaşmasını sağlamak amacıyla www.ilan.gov.tr internet sitesi ve buna bağlı sosyal medya hesaplarını kamuoyuyla buluşturmuştur.