Sıkça Sorulan Sorular

1- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İNTİKAL ETTİRİLMESİ GEREKEN BELGELER
Dilekçe (Resmî ilan ve reklam / reklam yayınlama talebini içeren)
Mevkute beyannamesi ve alındı belgesi (imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişi unvanının yer alması)
Noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik belgesi (temsile yetkili kişi-lerin)
Aile bilgilerini gösterir nüfus kayıt örneği (temsile haiz kişi-lerin, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının, yönetim ve denetim organlarında bulunan kişilerin ve eşlerinin)
Şirket karar defteri ve Ticaret Sicili gazetesi örneği  (defterin noter onay sayfası ile Şirketin mevcut durumdaki ortak (hissedar), şirket müdürü, temsile yetkili ortak, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, tüzel kişi temsilcisi bilgilerinin yer aldığı sayfaların)
Ceza dava dosyası olup olmadığını gösterir belge (temsile yetkili kişi(lerin) tüzel kişi olması halinde ortaklarının, yönetim ve denetim organlarında bulunan kişilerin),
Özel ilan ve reklam fiyat tarifesi
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi
Kurumsal elektronik posta adresi
İmtiyaz sahibi şirket/kişinin vergi levhası ve fatura örneği
Temlikname
Kadro listesi (fikir işçilerinin adı, vatandaşlık numarası ve görevleri olacak)
Ceza dava dosyası olup olmadığını gösterir belge (fikir işçilerinin)
Kimlik belgesi (fikir işçilerinin)
2- İLANBİS EKRANINDAN YÜKLENECEK BELGELER
Kadro listesinde yer alan kişilerin;
İş sözleşmeleri
SGK işe giriş bildirgeleri
Basın Kartı (varsa)
Hizmet Dökümü (basın kartı veya iletişim fakültesi mezuniyeti yoksa)
Şirket ortaklığı olup olmadığını gösteren belgeleri
Vergi mükellefiyeti olup olmadığını gösterir belgeler,
Yerleşim Yeri (İkametgâh) belgeleri
İletişim ve İletişim ile alakalı Fakülte / İletişim ile alakalı Meslek Yüksek Okulu / İletişim ile alakalı Lise / Diploma sureti / mezuniyet veya durum belgeleri (öğrenci ise)

Resmi İlan Talebinde Bulunan Gazetelere İlişkin Dilekçe Örneği

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne,

Sahibi olduğumuz ……………. gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı kazanabilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz.

İmza/Kaşe-Tarih
1- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İNTİKAL ETTİRİLMESİ GEREKEN BELGELER
Dilekçe (Resmî ilan ve reklam / reklam yayınlama talebini içeren)
Mevkute beyannamesi ve alındı belgesi (imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişi unvanının yer alması)
Noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik belgesi (temsile yetkili kişi-lerin)
Aile bilgilerini gösterir nüfus kayıt örneği (temsile haiz kişi-lerin, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının, yönetim ve denetim organlarında bulunan kişilerin ve eşlerinin)
Şirket karar defteri ve Ticaret Sicili gazetesi örneği  (defterin noter onay sayfası ile Şirketin mevcut durumdaki ortak (hissedar), şirket müdürü, temsile yetkili ortak, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, tüzel kişi temsilcisi bilgilerinin yer aldığı sayfaların)
Ceza dava dosyası olup olmadığını gösterir belge (temsile yetkili kişi(lerin) tüzel kişi olması halinde ortaklarının, yönetim ve denetim organlarında bulunan kişilerin),
Özel ilan ve reklam fiyat tarifesi
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi
Kurumsal elektronik posta adresi
İmtiyaz sahibi şirket/kişinin vergi levhası ve fatura örneği
Kadro listesi (fikir işçilerinin adı, vatandaşlık numarası ve görevleri olacak)
Ceza dava dosyası olup olmadığını gösterir belge (fikir işçilerinin)
Kimlik belgesi (fikir işçilerinin)
2- İLANBİS EKRANINDAN YÜKLENECEK BELGELER
Kadro listesinde yer alan kişilerin;
İş sözleşmeleri
SGK işe giriş bildirgeleri
Basın Kartı (varsa)
Hizmet Dökümü (basın kartı veya iletişim fakültesi mezuniyeti yoksa)
Şirket ortaklığı olup olmadığını gösteren belgeleri
Vergi mükellefiyeti olup olmadığını gösterir belgeler,
Yerleşim Yeri (İkametgâh) belgeleri
İletişim ve İletişim ile alakalı Fakülte / İletişim ile alakalı Meslek Yüksek Okulu / İletişim ile alakalı Lise / Diploma sureti / mezuniyet veya durum belgeleri (öğrenci ise)

Yalnız Reklam Yayımlama Talebinde Bulunan Gazete ve Dergilere İlişkin Dilekçe Örneği

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne,

Sahibi olduğumuz ……………. Gazetesinin/Dergisinin yalnız resmi reklam yayımlama hakkı kazanabilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz.

İmza/Kaşe-Tarih
1- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İNTİKAL ETTİRİLMESİ GEREKEN BELGELER
Dilekçe (Resmî ilan ve reklam / reklam yayınlama talebini içeren)
Mevkute beyannamesi ve alındı belgesi (imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişi unvanının yer alması)
Noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik belgesi (temsile yetkili kişi-lerin)
Aile bilgilerini gösterir nüfus kayıt örneği (temsile haiz kişi-lerin, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının, yönetim ve denetim organlarında bulunan kişilerin ve eşlerinin)
Şirket karar defteri ve Ticaret Sicili gazetesi örneği  (defterin noter onay sayfası ile Şirketin mevcut durumdaki ortak (hissedar), şirket müdürü, temsile yetkili ortak, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, tüzel kişi temsilcisi bilgilerinin yer aldığı sayfaların)
Ceza dava dosyası olup olmadığını gösterir belge (temsile yetkili kişi(lerin) tüzel kişi olması halinde ortaklarının, yönetim ve denetim organlarında bulunan kişilerin),
Yer sağlayıcısına ilişkin belgeler (hizmet alınıyorsa sözleşme/fatura, kendisi ise BTK’dan alınan belge),
Özel ilan ve reklam fiyat tarifesi
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi
Kurumsal elektronik posta adresi
Künyenin yer aldığı sayfanın adresi (Örn: www.abc.com/kunye),
İmtiyaz sahibi şirket/kişinin vergi levhası ve fatura örneği
Temlikname
Kadro listesi (fikir işçilerinin adı, vatandaşlık numarası ve görevleri olacak)
Ceza dava dosyası olup olmadığını gösterir belge (fikir işçilerinin)
Kimlik belgesi (fikir işçilerinin)
2- İLANBİS EKRANINDAN YÜKLENECEK BELGELER
Kadro listesinde yer alan kişilerin;
İş sözleşmeleri
SGK işe giriş bildirgeleri
Basın Kartı (varsa)
Hizmet Dökümü (basın kartı veya iletişim fakültesi mezuniyeti yoksa)
Şirket ortaklığı olup olmadığını gösteren belgeleri
Vergi mükellefiyeti olup olmadığını gösterir belgeler,
Yerleşim Yeri (İkametgâh) belgeleri
İletişim ve İletişim ile alakalı Fakülte / İletişim ile alakalı Meslek Yüksek Okulu / İletişim ile alakalı Lise / Diploma sureti / mezuniyet veya durum belgeleri (öğrenci ise)

Dilekçe Örneği

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne,

Sahibi olduğumuz ve yönetim yeri……….. ilinde bulunan www……………. internet haber sitemizin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı kazanabilmesi için Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 14, 15, 16 ve 54’üncü madde hükümleri gereğince bekleme süresine ilişkin başvuru işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.

İmza/Kaşe-Tarih
1- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İNTİKAL ETTİRİLMESİ GEREKEN BELGELER
Dilekçe (Resmî ilan ve reklam / reklam yayınlama talebini içeren)
Mevkute beyannamesi ve alındı belgesi (imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişi unvanının yer alması)
Noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik belgesi (temsile yetkili kişi-lerin)
Aile bilgilerini gösterir nüfus kayıt örneği (temsile haiz kişi-lerin, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının, yönetim ve denetim organlarında bulunan kişilerin ve eşlerinin)
Şirket karar defteri ve Ticaret Sicili gazetesi örneği  (defterin noter onay sayfası ile Şirketin mevcut durumdaki ortak (hissedar), şirket müdürü, temsile yetkili ortak, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, tüzel kişi temsilcisi bilgilerinin yer aldığı sayfaların)
Ceza dava dosyası olup olmadığını gösterir belge (temsile yetkili kişi(lerin) tüzel kişi olması halinde ortaklarının, yönetim ve denetim organlarında bulunan kişilerin),
Yer sağlayıcısına ilişkin belgeler (hizmet alınıyorsa sözleşme/fatura, kendisi ise BTK’dan alınan belge),
Özel ilan ve reklam fiyat tarifesi
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi
Kurumsal elektronik posta adresi
Künyenin yer aldığı sayfanın adresi (Örn: www.abc.com/kunye),
İmtiyaz sahibi şirket/kişinin vergi levhası ve fatura örneği
Temlikname
Kadro listesi (fikir işçilerinin adı, vatandaşlık numarası ve görevleri olacak)
Ceza dava dosyası olup olmadığını gösterir belge (fikir işçilerinin)
Kimlik belgesi (fikir işçilerinin)
2- İLANBİS EKRANINDAN YÜKLENECEK BELGELER
Kadro listesinde yer alan kişilerin;
İş sözleşmeleri
SGK işe giriş bildirgeleri
Basın Kartı (varsa)
Hizmet Dökümü (basın kartı veya iletişim fakültesi mezuniyeti yoksa)
Şirket ortaklığı olup olmadığını gösteren belgeleri
Vergi mükellefiyeti olup olmadığını gösterir belgeler,
Yerleşim Yeri (İkametgâh) belgeleri
İletişim ve İletişim ile alakalı Fakülte / İletişim ile alakalı Meslek Yüksek Okulu / İletişim ile alakalı Lise / Diploma sureti / mezuniyet veya durum belgeleri (öğrenci ise)

Gazetelerin İnternet Haber Sitelerine Dair Dilekçe Örneği

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne,

Sahibi olduğumuz ve resmi ilan yayımlama hakkı bulunan ……. gazetesine ait www……………. internet haber sitemizin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı kazanabilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz.

İmza/Kaşe-Tarih
1- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İNTİKAL ETTİRİLMESİ GEREKEN BELGELER
Dilekçe (Resmî ilan ve reklam / reklam yayınlama talebini içeren)
Mevkute beyannamesi ve alındı belgesi (imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişi unvanının yer alması)
Noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik belgesi (temsile yetkili kişi-lerin)
Aile bilgilerini gösterir nüfus kayıt örneği (temsile haiz kişi-lerin, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının, yönetim ve denetim organlarında bulunan kişilerin ve eşlerinin)
Şirket karar defteri ve Ticaret Sicili gazetesi örneği  (defterin noter onay sayfası ile Şirketin mevcut durumdaki ortak (hissedar), şirket müdürü, temsile yetkili ortak, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, tüzel kişi temsilcisi bilgilerinin yer aldığı sayfaların)
Ceza dava dosyası olup olmadığını gösterir belge (temsile yetkili kişi(lerin) tüzel kişi olması halinde ortaklarının, yönetim ve denetim organlarında bulunan kişilerin),
Yer sağlayıcısına ilişkin belgeler (hizmet alınıyorsa sözleşme/fatura, kendisi ise BTK’dan alınan belge),
Özel ilan ve reklam fiyat tarifesi
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi
Kurumsal elektronik posta adresi
Künyenin yer aldığı sayfanın adresi (Örn: www.abc.com/kunye),
İmtiyaz sahibi şirket/kişinin vergi levhası ve fatura örneği
Kadro listesi (fikir işçilerinin adı, vatandaşlık numarası ve görevleri olacak)
Ceza dava dosyası olup olmadığını gösterir belge (fikir işçilerinin)
Kimlik belgesi (fikir işçilerinin)
2- İLANBİS EKRANINDAN YÜKLENECEK BELGELER
Kadro listesinde yer alan kişilerin;
İş sözleşmeleri
SGK işe giriş bildirgeleri
Basın Kartı (varsa)
Hizmet Dökümü (basın kartı veya iletişim fakültesi mezuniyeti yoksa)
Şirket ortaklığı olup olmadığını gösteren belgeleri
Vergi mükellefiyeti olup olmadığını gösterir belgeler,
Yerleşim Yeri (İkametgâh) belgeleri
İletişim ve İletişim ile alakalı Fakülte / İletişim ile alakalı Meslek Yüksek Okulu / İletişim ile alakalı Lise / Diploma sureti / mezuniyet veya durum belgeleri (öğrenci ise)

Yalnız Reklam Yayımlayan İnternet Haber Sitelerine İlişkin Dilekçe Örneği

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne,

Sahibi olduğumuz www……………. internet haber sitemizin yalnız resmi reklam yayımlama hakkı kazanabilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz.

İmza/Kaşe-Tarih
 1. Dilekçe. (Sahibi bulunduğumuz ….isimli gazetemiz/dergimiz ….tarihi itibariyle …… devredilecek olup, konuyla ilgili evraklar ekte sunulmuştur.)
 2. Noter nezdinde yapılan “Süreli Yayın İmtiyaz Hakkı Satış-Devir Sözleşmesi”.
 3. 5187 sayılı Basın Kanununun 8. maddesi gereğince, Süreli yayının yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen düzeltmeyle ilgili mevkute beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti.
 4. Süreli yayının imtiyaz hakkını devir alan şirket/kişinin vergi levhasının fotokopisi.
 5. Süreli yayın imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde şirket karar defteri ve Ticaret Sicili gazetesi örneği (defterin noter onay sayfası ile Şirketin mevcut durumdaki ortak (hissedar), şirket müdürü, temsile yetkili ortak, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, tüzel kişi temsilcisi bilgilerinin yer aldığı sayfaların).
 6. Süreli yayını temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri.
 7. Devir alan imtiyaz sahibi gerçek/tüzel kişi ile Gazetenin son nokta tali bayilerde satışa sunulmak üzere dağıtım işini gerçekleştirecek dağıtım müessesesi arasında yapılması gereken bayi sözleşmesi sureti. (yalnızca resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlar için)
 8. Gazetenin baskısının kendisine ait bir matbaa tesisinde gerçekleştirilmemesi halinde baskı işleminin ifa edildiği müessese ile yapılması gereken baskı sözleşmesi örneği. (yalnızca resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlar için)
 9. Kurumsal elektronik posta adresi ve varsa web adresi.
 10. Süreli yayının Fatura Örneği.
 11. Eğer fon borcu varsa fon borcunun devri için Temlikname ve Muvafakatname. (yalnızca resmi ilan yayınlayan süreli yayınlar için)
 12. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi.

*Resmi ilan yayınlayan ya da resmi ilan yayınlamak için bekleme süresinde bulunan Gazetelerin kadrosunda istihdam edilen fikir işçilerinin, vatandaşlık numaralarını ve görevlerini ihtiva eden kadro listesi ile bu listede yer alan kişilerle yapılan iş sözleşmelerinin, SGK işe giriş bildirgelerinin ve kıdemlerini gösteren belgelerin İLANBİS’te yer alan BEYAN SİSTEMİ’ne yüklenmesi gerekmektedir.

 1. Dilekçe.
 2. 5187 sayılı Basın Kanununun 8. maddesi gereğince, süreli yayının yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen düzeltmeyle ilgili mevkute beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti.
 3. Şirket karar defteri ve Ticaret Sicili gazetesi örneği (defterin noter onay sayfası ile Şirketin mevcut durumdaki ortak (hissedar), şirket müdürü, temsile yetkili ortak, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, tüzel kişi temsilcisi bilgilerinin yer aldığı sayfaların).
 4. Süreli yayını temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri.

Resmî ilanların gazetelerde ve internet haber sitelerinde yayım ücreti, resmî ilan fiyat tarifesine göre belirlenir.

Gazetelerde resmî ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle, internet haber sitelerinde resmî ilanların yayım ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınmak suretiyle hesap edilir.

Resmî ilanların bir santimetresinin tek sütundaki ve bir kutudaki yayım ücreti;

a) Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategori’de bulunan internet haber siteleri için 140 Türk Lirasıdır.

b) Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ve aynı Yönetmeliğe göre Genel Kategoride yer alan internet haber siteleri için 170 Türk Lirasıdır.

Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince elektronik ortamda yayım zorunluluğu bulunan resmî ilanlar ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ilan portalında yayımlanacak resmî ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalı “ilan.gov.tr”de yayımı, Resmî İlan Fiyat Tarifesinin 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendine göre fiyatlandırılır.

Bu Tarifede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir.

Resmî İlan Fiyat Tarifesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yayınlatılacak resmi ilanlar UYAP Bilişim Sistemi üzerinden Kurum Şube Müdürlüklerine elektronik ortamda iletilir.

Diğer kişi, kurum ve kuruluşların yayınlatacağı resmi ilan ve reklamlar ise Basın İlan Kurumu İlan Bilişim Sistemi (İLANBİS) vasıtasıyla gönderilir.

İLANBİS üzerinden verilecek resmî ilân ve reklâmlar hakkındaki yayın talimatı, ilân metni ve görseli ile tahmini yayın bedelinin yatırıldığını gösterir ödeme belgesi yayın tarihinden en az beş iş günü önce yetkili kullanıcı tarafından İLANBİS’e kaydedilir.

İlân verenlerin yayın tarihlerini tespit ederken, birinci fıkrada belirtilen sürenin yeterli olup olmadığını dikkate almaları gerekir. Resmî ilân ve reklâmların İLANBİS üzerinden gönderilmesi esnasında, gerekli belgelerin süresinde sisteme yüklenmemesi, hatalı veya noksan bilgi ve belge yüklenmesi nedeniyle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir malî külfet doğması ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur.

İlan bedeli, ilandan sorumlu olan şube müdürlüğümüze gönderilmelidir.

Gönderme aracı olarak BANKA, acil durumlarda Banka-Telefon veya On-Lıne havalesi tercih edilmelidir. (Bu mümkün olmadığı takdirde PTT havalesi de olabilir; ancak olabilecek gecikmeler Kurumumuzu ilzam etmez.)

Bedelin gönderildiğine dair banka havale dekontunun veya PTT havale makbuzunun onaylı bir örneğinin mutlak suretle iş emrine eklenmesi, İstanbul ilindeki dairelerce İstanbul Şube Müdürlüğümüz aracılığıyla yayınlatılacak ilânlar için, yayın ücretinin, anılan Şubemize ödenmesi gereklidir.

Göndermeler için, şubelerimizin banka hesap numaraları ve adresleri sitemizin “İletişim” bölümünde bulunmaktadır.

Havalelerde ilânın konusu kısaca, daire adı ise açıkça belirtilmelidir.

İlânın yayınını müteakip, gazete üzerinde yapılacak ölçme sonucu gerçek ilan bedeli tespit edilir ve fatura tanzim olunur.

Gönderilen meblâğın, gerçek bedelden fazla olması halinde fark Kurumumuzca iade olunur.

Gönderilen meblâğ, kifayet etmediği takdirde noksanı, ilgili dairece derhal gönderilmeli ve havalelerde fatura numarası mutlaka belirtilmelidir. (Noksan meblâğ herhangi bir sebeple gönderilmez ise, müteakip ilânlar yayınlanmaz.)

Kurum Genel Kurulu’nun 27 Şubat 2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Kurumumuz şubesi bulunan yerlerde basında fikren veya bedenen çalışanlara verilecek borç para miktarı maksimum 6.000,-TL. olacak şekilde ’belirlenmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgi, mevzuat bölümünde bulunan 68 Sayılı Genel Kurul Kararı içeriğinde mevcuttur.

Ekler:

Borç Senedi (PDF Formatı)
Yeni Borç Talepnamesi (PDF Formatı)

Basın Ahlak Esaslarıyla ilgili yapılacak şikayetlerde aşağıda yer alan şikayet formu ve mevzuat hükümlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Şikayet Başvuru Formu (PDF Formatı)
Şikayet Başvuru Formu (Word Formatı)

Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararını görüntülemek için tıklayınız.

 

Örnek Word belgesini indirmek için tıklayınız.

Örnek Word belgesini indirmek için tıklayınız.