Gazete İşletmeleri

Basın İlan Kurumu, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan; Kurum’daki ilan ve reklam alacakları üzerinde haciz, temlik vb. kısıtlamalar bulunmayan süreli yayınlara, mesleki yatırım veya işletme faaliyetlerinde kullanılması koşuluyla kredi vermektedir.

Verilecek kredinin üst sınırı, vadesi, taksit zamanı ve miktarı, her yıl mart ayında, Kurumun finansal imkanları göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Vade süresi iki yılı aşamayan kredilere uygulanacak faiz oranı ise, Genel Kurul tarafından her yılın ilk toplantısında o yıl için tespit edilmektedir.

Talep sahibine verilecek kredi miktarı, süreli yayının bir önceki yılda Kurum’dan tahsil ettiği ilan ve reklam bedelinin ⅓’ünü geçememektedir.

Kredi; banka teminat mektubu karşılığında verilmektedir.

Banka teminat mektubu kıymetinin, verilecek kredi ve faizi ile yasal yükümlülüklerinin toplamı tutarında olması gerekmektedir. Banka teminat mektubunun gayri kabili rücu, süresiz ve kesin olması şarttır.

Ayrıca, süreli yayının ilan ve reklam alacaklarından taksitlerin kesilmesi için gerekli temlik işlemleri yaptırılmaktadır.

Kurum’dan alınan kredinin mesleki yatırım veya işletme faaliyetleri dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi miktarı süreli yayından faizleriyle birlikte tek seferde tahsil edilmekte ve beş yıl süre ile kredi verilmemektedir.