Özel Kalem Müdürlüğü

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 9.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 13’e göre,

Genel Müdüre bağlı olarak çalışan Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Müdürlük Makamının çalışma programı, yazışma, arşiv, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama gibi mutat işlerini yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdürün çalışma programını düzenlemek, resmî ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Genel Müdürlük Makamına gelen veya giden belgenin giriş, çıkış, kayıt ve ilgili birimlere gönderilmesi, dosyalanması ve arşivlenmesi ile Genel Müdürün imzalaması gereken belgenin sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,

c) Genel Müdürün her türlü protokol, davet ve ziyaret ile ilgili işlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlar ile koordine etmek,

ç) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görev ve işleri yerine getirmek.

Özel Kalem Müdür Vekili: Oğuz AKÇAKOCA


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: ozelkalem@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 40 00