Özel Kalem Müdürlüğü

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 11.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 59’a göre,

Özel Kalem Müdürlüğü’nün Görev ve Yetkileri:

Genel Müdüre bağlı olarak çalışan Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Müdürlük makamının yazışma, arşiv, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama gibi mutat işlerini yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlüğü’nün Sorumlulukları Aşağıda Belirtilmiştir:

a) Genel Müdürün resmi ve özel yazışmalarını yürütür,

b) Genel Müdürlük makamına gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt ve ilgili birimlere gönderilmesi, dosyalanması ve arşivlenmesi ile Genel Müdürün imzalaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlar,

c) Genel Müdürün her türlü protokol, davet ve ziyaret ile ilgili işlerini düzenler, yürütür ve diğer kuruluşlar ile koordine eder,

d) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Özel Kalem Müdür Vekili: Oğuz AKÇAKOCA


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: ozelkalem@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 40 00