Hukuk Müşavirliği

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 9.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 14’e göre,

Hukuk Müşavirliği, I. Hukuk Müşavirinin yetki ve sorumluluğunda, birimde görevli Hukuk Müşaviri, avukatlar ve personel ile birlikte aşağıda verilen görevleri takip eder ve yürütür.

Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ait adli ve idari davalar ile icra işlerini her safhasında Genel Müdürlüğü temsilen takip etmek ve sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak, yapılan işlemleri denetlemek,

b) Genel Müdürlük ve diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirmek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Genel Müdürlüğe gönderilen kanun, Cumhurbaşkanı kararı, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,

ç) Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatınca hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve kurumun birim veya şubelerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirmek,

d) Genel Müdürlük personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile Hukuk Müşavirliğine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

e) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı birimlerine mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları vermek ve verilen cevaplar hakkında mütalaa vermek,

f) 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve diğer kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak, faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili toplantı ve diğer bilimsel etkinlik ve faaliyetleri izlemek ve gerektiğinde katılım ve katkı vermek.

Hukuk Müşaviri: Av. Bilal KILINÇ


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: hukuk@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 40 37