Hukuk Müşavirliği

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 11.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 11’e göre,

Hukuk Müşavirliği’nin Görev ve Yetkileri:

Hukuk Müşavirliği, Hukuk Müşaviri’nin yetki ve sorumluluğunda, birimde görevli diğer avukatlar ve personel ile birlikte aşağıda verilen görevleri takip eder ve yürütür.

Hukuk Müşavirliği’nin Sorumlulukları Aşağıda Belirtilmiştir:

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ait adli ve idari davalar ile icra işlerini her safhasında Genel Müdürlüğü temsilen takip etmek ve sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak, yapılan işlemleri denetlemek,

b) Genel Müdürlük ve diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirmek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Genel Müdürlüğe gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,

d) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların meri mevzuata uygunlukları hakkında mütalaa bildirmek.

e) Genel Müdürlük personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile Hukuk Müşavirliğine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

f) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı birimlerine mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları vermek ve verilen cevaplar hakkında mütalaa vermek,

g) 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve diğer kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Müdürlük makamınca verilecek diğer görevleri yapmak, faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili toplantı ve diğer bilimsel etkinlik ve faaliyetleri izlemek ve gerektiğinde katılım ve katkı vermek.

Hukuk Müşaviri: Av. Bilal KILINÇ


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: hukuk@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 40 37