Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 11.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 54, 55, 56, 57 ve 58’e göre,

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nün Görev ve Yetkileri:

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Müdürü’nün yetki ve sorumluluğunda, tahsis edilmiş personeliyle Kurumun bilgi işlem hizmetlerini usulüne göre, merkezden düzenler ve yürütür.

Kurum merkezindeki Servis ve Şube Müdürlükleri ile yan kuruluşlarının, Kanun, Yönetmelik ve Talimatlarla belirlenmiş işlerinin, “Bilgisayar”da yine kendileri tarafından yapılmasına yardımcı olmak, “Sistemler” arasında koordinasyonu ve bilgi alışverişini temin etmek ve ana sistemdeki bilgilerin, korunma ve güvenliğini sağlamak üzere hizmet verir.

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nün Sorumlulukları Aşağıda Belirtilmiştir:

a) Programlama ve Bakım Çalışmaları

Programlama ve Bakım Çalışmaları aşağıdaki fıkraları kapsar.

1. Kurum’un yönetim bilgi sisteminin bilgisayar desteği altında oluşturulması ve güncel tutulması amacıyla, bilgisayar destekli yönetim bilgi sistemini kurar ve yürütür.

2. Kurum’un merkez, şube ve yan kuruluşlarında bilgisayar yardımı ile kaydedilen, değerlendirilen, depolanan bilgilerin yine bilgisayar yardımı ile yönetim kademelerine ulaştırılmasını sağlar.

3. Servis ve Şube Müdürlükleri veya Genel Müdürlük Makamı tarafından ya da teşkil edeceği bir kurul tarafından yapılması istenilen programların veya mevcut programlardaki değişiklik isteklerinin incelenmesi ve uygun görülen, yapılabilecek nitelikte olanlarını yapmak veya yaptırmak.

4. Kurulu bulunan ve kurulması planlanan bütün bilgisayar, bilgisayar donanımı (sistem, ekran, klavye, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, kablolama vb.) ile iletişim teçhizatlarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

5. Mali ve idari uygulamalarda tekrarı önlemek ve bilgi bütünlüğünü sağlamak için kullanılan bütün yazılımların entegrasyonunu temin etmek.

6. Kullanıcıların uygulamada karşılaştıkları sorunları gidermek için gerekli önlemleri almak ve sorunlara çözüm bularak, çalışmaların aksamamasını sağlamak.

7. Bilgisayar ve iletişim endüstrisindeki gelişmeleri yakından takip etmek, Kurum bünyesinde uygulanabilirliğini araştırmak, sistem ve sistem yazılımlarını güncel tutmak.

8. Ofis destek uygulamaları olarak Kurum bünyesinde kullanılan bütün uygulama yazılımlarını güncel tutmak ve programların uyumluluğunu sağlamak.

b) Güvenlik ve Yedekleme İşlemleri

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Merkez, Şube ve yan kuruluşlarda çalışan kullanıcıların sisteme girebilmeleri için, gerekli isim ve şifre bilgilerini tanımlar. Yetkisiz ve bilgisiz kullanıcıların kendi işleri haricinde başka iş ve programlarla çalışmamalarının sağlanması için, programlarda yetkilendirme yapar.

Ana sistem, şube sistemleri ve yan kuruluşlarda bulunan program ve dataların güvenli bir şekilde yedekleme aygıtları kullanılarak saklanmasını planlar ve uygular.

Herhangi bir arıza sonucunda sistemlerde de oluşabilecek data kayıplarının asgariye indirilmesi ve çalışmaya kesintisiz devam edilebilmesi için, sistem yedeklerinin de data yedekleri gibi düzenli alınmasını sağlar.

Yedekleme işlemleri sırasında sistemde kullanıcılar çalışamayacağı için, bu işlemler hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu yapılır. Hafta sonu kullanıcıların çalışması gerekiyorsa, bunun Bilgi

Teknolojileri Müdürlüğü’ne önceden haber verilmesi şarttır. Bu durumda Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, yedekleme işini kullanıcıların çalışmadığı zamana planlar ve uygular.

Şube Müdürlükleri ve yan kuruluşlardaki sistemlerin de aynı şekilde yedekleme işlemlerini planlar, Şube ve yan kuruluşlardaki bilgisayar sorumlularına yaptırır veya yapılmasını sağlar.

c) Eğitim Çalışmaları

Merkez, Şube ve yan kuruluşlardaki bilgisayar sistemlerinin düzenli çalışabilmesi için, bilgisayar işletmenlerini yetiştirir.

Şubelerde, yan kuruluşlarda ve genel müdürlük servislerinde çalışan uç kullanıcıların sistemde rahat çalışabilmeleri için, gerekli sistem bilgilerinin eğitimini yapar.

Ofis destek uygulama yazılımlarının (Bireysel bilgisayarlarda kullanılan yazı işlem programları) Kurum bünyesinde kullanımı için, gerekli kullanıcı eğitimlerini sağlar.

Bu eğitim çalışmaları, servis ve şube müdürlüklerinin hizmet içi eğitimlerini kapsamaz.

d) Bilgi Aktarımı Çalışmaları

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Merkez, Şube ve yan kuruluşlardaki bilgisayar sistemleri arasında düzenli bir şekilde bilgi girişlerinin aktarılması ve bilgilerin tek bir yerde toplanması, için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapar.

Merkezde girilen ve şubelerin ihtiyacı olan bilgilerin şubelere gönderilmesi, şubelerde girilen bilgilerin merkeze ve diğer şubelere gönderilmesi amacıyla transfer programlarının belli zamanlarda çalışmalarını sağlar.

Kullanıcılar çalışırken sistemler arası bilgi transferi yapılamayacağından transfer işlemlerinin zaman planını yapar. Sistemlerin, bu plana göre gece belirli saatlerde çalışmasını ve transfer işlemlerinin hatasız gerçekleştirilmesini sağlar.

Transfer işlemleri sırasında meydana gelebilecek iletişim kopması (arıza, hat kesikliği, uzun süreli elektrik kesintisi gibi) sonrasında, meydana gelen işlem artıklarını temizler ve transfer işlemlerini yeniler.

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, yukarıda sayılan görev ve işlerle birlikte, Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri de yapar.

Bilgi Teknolojileri Müdürü: Ömer Faruk KAYA


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: bs@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 42 01