BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 25. Toplantısı Yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2020 Yılı 25. Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2020 yılı 25. toplantısı 22 Aralık 2020 tarihinde yapıldı.

Eklenme: 22 Aralık 2020 - 12:22

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanların Borç Para Talepleri Hakkında

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 113 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 1 basın mensubuna 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 687.600 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

 

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararlar

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde;

  • Erzurum’da bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları şartını,
  • Muğla’da bir gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esasları şartını,

ihlal etmeleri nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;

  • Erzurum’da yayınlanan gazeteye 1 gün,
  • Muğla’da yayınlanan gazeteye 3 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Yönetim Kuruluna İtiraz Kararları

  • İstanbul’da bir gazetenin kadroya ilişkin ihlaline dair hakkında alınan Genel Müdürlük kararına itirazıyla alakalı yapılan değerlendirme sonucunda, gazetenin öne sürdüğü gerekçeler yerinde görülmediğinden gazetenin itirazının reddine karar verilmiştir.
  • Van’da bir gazetenin kadroya ilişkin ihlaline dair hakkında alınan Genel Müdürlük kararına itirazıyla alakalı yapılan değerlendirme sonucunda, gazetenin öne sürdüğü gerekçeler yerinde görülmediğinden gazetenin itirazının reddine karar verilmiştir.

 

Basın Ahlak Esasları Kapsamındaki Kararlar

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul’da üç ve İzmir’de bir gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde;

  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre 3 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesinin yanı sıra verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin iki şikâyet dosyasına dair yapılan değerlendirmede, 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesine göre bir dosya için 3, diğer bir dosya içinse 4 süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesinin yanı sıra verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına karar verilmiştir.
  • İstanbul’da yayınlanan bir gazetenin 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 3 gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.
  • İzmir’de yayınlanan ve yalnız resmi reklam yayınlama hakkınız haiz bir gazetenin 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 3 gün süreyle reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş