Resmi İlan ve Reklam Yönetmenliğinde Değişiklik

Resmi İlan ve Reklam Yönetmenliğinde Değişiklik

Resmî İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 47. Maddesinde Yapılan Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Eklenme: 25 Mart 2022 - 09:39

Resmi Gazete’nin 25 Mart 2022 tarihli ve 31789 sayısında yayımlanan değişiklik şu şekildedir:

MADDE 1- 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 47. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı; katma değer vergisi dâhil, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla kamu yararına çalıştığı tespit edilen gazeteci derneklerinin gazetelerinde elli kuruştan, yerel ve bölgesel gazetelerde yetmiş beş kuruştan, yaygın gazetelerde ise bir Türk Lirasından daha az; bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde kırkından daha fazla olamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

İlgili maddeye erişmek için tıklayınız.

Bu gönderiyi paylaş