Süreli yayınların NACE koduna ilişkin bilgilendirme