Aylık beyannameler dijital ortamda

Aylık beyannameler dijital ortamda

Basın İlan Kurumu Kurulunun 2016 yılı Ağustos ayındaki toplantısında 195 sayılı Kanuna dayanılarak kabul edilen Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği Resmi Gazetenin 5 Ekim 2016 tarih ve 29848 sayılı nüshasında yayımlandı.

Eklenme: 24 Şubat 2017 - 08:14 / Son Güncelleme: 24 Şubat 2017 - 8:14

Anılan Yönetmeliğin 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Birinci Kısmının gazetelerin genel ödevlerini düzenleyen sekizinci bölümünde yer alan aylık beyannameye (icmal varakaları) ilişkin 54 üncü maddesine göre resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin, Basın İlan Kurumunun hizmetlerinin yürütüldüğü ve ilgili Valiliklerin de kullanımına sunulan elektronik sistem üzerinden düzenleyecekleri aylık beyannamelerini her ayın son günü esas alınmak kaydıyla takip eden ayın en geç yirmi üçüncü günü görev alanlarına göre Kurumumuza veya ilgili Valiliklere ulaştırmak zorunda olduğu düzenlenmiştir..

Resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin gözetim ve denetiminde önemli bir işlev gören aylık beyannameler, ait olduğu aya ilişkin baskı işleminde kullanılan kağıdın ağırlık veya tabaka birimi üzerinden miktarını, baskı yeri, saati ve tekniği ile birlikte toplam temiz ve bozuk baskı adetlerini, son nokta-tali bayilerde satışa sunulmak üzere bayi veya bayiler aracığıyla dağıtılan ayrıca satılmayıp iade olan miktarları, varsa abone vasıtasıyla gerçekleştirilen satış adetlerini, istihdam edilen fikir işçilerinin ad-soyadı, T.C. kimlik numaraları, kıdemleri ve kadro unvanlarını ihtiva eden liste ile bu kişilere ilişkin aylık ücret ödeme tutarları, vergi ve sigorta primleriyle alakalı tahakkuk işlemlerine dair belgelerin tarih ve numaraları, sigortalı hizmet listeleri ile yukarıda açıklanan Yönetmelikte belirtilen diğer şartların gerçekleştirildiğini gösterir bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

Aylık beyannameye eklenmesi gereken sair bilgi ve belgelerin neler olacağının tespiti, görev alanlarına göre Basın İlan Kurumu veya Valiliklere bırakılmıştır. Gönderilen beyannameler taslakta bırakılmaları halinde hiç yüklenmemiş sayılmaktadır.

Aylık beyannamelerin elektronik ortamda Basın İlan Kurumu internet sitesi üzerinden alınmasına dair gerekli teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve 21 Şubat 2017 tarihinden itibaren hizmete başladı.

Resmi ilan yayınıyla alakalı gazeteler tarafından şimdiye kadar ilgili Valiliklere basılı evrak şeklinde ulaştırılan aylık beyannameler 23 Şubat 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017 yılı Ocak ayına ait olanlarından başlamak suretiyle elektronik ortamda Kurumumuzun https://ilanbis.bik.gov.tr internet adresi üzerinden Valiliklere gönderilecektir.

Resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelere dair temin edilen bilgiler doğrultusunda Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan kullanıcı adı ve şifreleri kapalı zarf içerisinde Valiliklere gönderilmiştir. Aylık beyannamelerin Valiliklerin personeli tarafından da benzer şekilde elektronik ortamda takip ve kontrolüne imkan sağlanmıştır.

Yeni uygulamaya geçiş sürecinde yaşanabilecek muhtemel sorunların önlenmesinin temini maksadıyla aylık beyanname ile ekleri istisnai olarak sadece 2017 yılı Ocak ayına ait olanı basılı evrak şeklinde de gazeteler tarafından ilgili Valilik kayıtlarına ulaştırılacaktır.

Aylık beyannamelerin sisteme yüklenmesi esnasında izlenecek adımların gösterildiği video bağlantısına https://ilanbis.bik.gov.tr adresi üzerinde yardım menüsünden erişilebilmektedir.

Valilikler veya Gazeteler tarafından herhangi bir sorunla karşılaşılması ya da tereddüt edilen konularda Kurumumuz Şube Müdürlüklerinden bilgi alabilecektir.

Kurumumuz Şube Müdürlüklerinin görev dağılımı için tıklayınız >>>

Bu gönderiyi paylaş