Azınlık Gazetelerine Basın İlan Kurumu Desteği

Azınlık Gazetelerine Basın İlan Kurumu Desteği

Basın İlan Kurumunun 2022 yılında Azınlık Gazetelerine yapacağı 300 bin Türk Lirası tutarındaki desteğe yönelik kamuoyu duyurusu.

Eklenme: 23 Şubat 2022 - 15:06

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 22 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan topluluklarca yayınlanan gazetelere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği kıstaslar çerçevesinde 300 bin Türk Lirası tutarında yardım yapılmasına karar verilmiş olup, Yönetim Kurulunun 22 Şubat 2022 tarihli toplantısında, söz konusu kıstasların;

  1. Yapılacak yardımlardan münhasıran Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki Ermeni, Rum, Yahudi topluluklarınca çıkarılan ve bu toplulukların Türkiye’de yoğunlukla yaşadığı yer itibariyle, 5187 sayılı Basın Kanunu’na göre yönetim yeri İstanbul olan süreli yayınların yararlanması,
  2. Yardımdan yararlanacak süreli yayının en az 5 yıldan beri kendi dilinde veya Türkçe yayınlanması,
  3. Yardımdan yararlanacak süreli yayının günlük, haftalık, on beş günlük, aylık, üç aylık veya altı aylık olarak yayınlanması,
  4. Yardımdan yararlanmak isteyen süreli yayınların 15 Mart 2022 tarihine kadar Kuruma yazılı olarak müracaat etmesi, dilekçe ekinde Cumhuriyet Savcılığına verilmiş mevkute beyannamesi ve alındı belgesi ile son yayına ait bir adet basılı nüshanın bulunması,
  5. Süreli yayınların yayın periyotlarına göre yardım dağıtımına esas ana puanın; günlük olanlar için 100, haftalık olanlar için 75, on beş günlük veya aylık olanlar için 50, üç aylık veya altı aylık olanlar için 25 olarak belirlenmesi,
  6. Dağıtılacak toplam yardım miktarının, yardıma başvuran süreli yayınların toplam ana puanına bölünerek 1 (bir) birim puana karşılık gelen yardım miktarının bulunması,
  7. Yardıma başvuran süreli yayının ana puanı ile 1(bir) birim puanlık yardım miktarı çarpılarak her bir süreli yayına yapılacak yardım tutarının tahakkuk ettirilmesi

şeklinde belirlenmesine, bu kıstasların 15 Mart 2022 Salı günü mesai bitimine kadar Kurumun internet sitesinde yayınlanmasına ve yardımların bu kıstaslara uygun olarak Genel Müdürlükçe ödenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.                

Dilekçe örneği için tıklayın.   

Bu gönderiyi paylaş